Planowane wyłączenia prądu

Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod bezpłatnym numerem telefonu – 991.

Dla klientów spoza obszaru OSD Enei chcących uzyskać informację o wyłączeniach numer telefonu – +48/61 846 32 99 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Obszar Kościan

19 listopada 2018 r. w godz. 08:00 – 13:30

gm. Kościan: Szczodrowo cała miejscowość.

Obszar Kościan

19 listopada 2018 r. w godz. 08:00 – 16:30

gm. Kościan: Sepno działka nr 2 deszczownia WZMiUW.

Obszar Kościan

19 listopada 2018 r. w godz. 12:30 – 16:30

gm. Kościan: Kokorzyn ul. Długa nr 1, 1A, nr 3 do 7B, nr 9 do 59 nieparzyste, działki nr 204/1, 206/1, 222/4, 409 przepompownia gazu.

Obszar Kościan

20 listopada 2018 r. w godz. 08:00 – 16:00

gm. Kościan: Sepno działka nr 2 deszczownia WZMiUW.

Obszar Kościan

21 listopada 2018 r. w godz. 08:30 – 16:00

gm. Kościan: Stary Lubosz ul. Długa nr 11 do 19 nieparzyste, nr 23 do 57 nieparzyste, ul. Leśna nr 1, 1A, 4, działki nr 1/5, 1/11, 173/8 przepompownia ścieków, ul. Lipowa nr 2 do 8 parzyste, ul. Łąkowa nr 2, Racot ul. Kościańska nr 1, 1A, 3, działka nr 277/1, przepompownia ścieków, stadion.

Jak postępować w przypadku awarii zasilania?

Wyłączenie dopływu energii elektrycznej może być spowodowane zadziałaniem urządzeń zabezpieczających w instalacji domowej (bezpieczników, wyłączników różnicowoprądowych) jak też awarią w sieci zasilającej lub prowadzonymi przez Enea Operator pracami planowanymi*. Wstępnie, przyczynę awarii określamy obserwując sąsiednie domy (czy pali się w nich światło), oświetlenie ulicy, ewentualnie lampki kontrolne zasilania w rozdzielnicy.

Brak światła w okolicy świadczy o uszkodzeniu na sieci zasilającej i fakt ten ewentualnie zgłaszamy na pogotowie energetyczne pod numer telefonu – 991. Jeśli jednak sieć jest zasilana, to należy sprawdzić w rozdzielnicy czy nie zadziałały zabezpieczenia w wyniku przeciążenia lub zwarcia w instalacji. Trzeba również sprawdzić wyłącznik różnicowoprądowy. Jeśli przy próbie załączenia, zabezpieczenie natychmiast reaguje, należy odłączyć wszystkie odbiorniki i ponowić próbę. Gdy zabezpieczenia nie reagują –  podłączamy kolejno poszczególne odbiorniki, a zadziałanie zabezpieczenia w momencie włączenia jednego z nich wskazuje na uszkodzenie właśnie w tym urządzeniu. Może się też zdarzyć, że zadziałają bezpieczniki przedlicznikowe, do których nie mamy dostępu. W takiej sytuacji należy powiadomić pogotowie energetyczne.

* Brak zasilania może być spowodowany również wykonywaniem prac planowych (eksploatacyjnych, przyłączaniem nowych odbiorców, itd.). Enea Operator informuje o tych pracach z wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia prasowe, na swojej stronie internetowej lub też w inny sposób rozpowszechniony lokalnie na danym terenie.

źródło: ENEA Operator