Planowane wyłączenia prądu

Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod bezpłatnym numerem telefonu – 991.

Dla klientów spoza obszaru OSD Enei chcących uzyskać informację o wyłączeniach numer telefonu – +48/61 846 32 99 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Obszar Śmigiel

21 marca 2019 r. w godz. 08:30 – 14:30

Śmigiel: ul. Południowa nr 29, ul. Rolna cała oprócz nr 1, 2.

Obszar Śmigiel

22 marca 2019 r. w godz. 08:30 – 14:30

Śmigiel: ul. Południowa nr 29, ul. Rolna cała oprócz nr 1, 2.

Obszar Kościan

22 marca 2019 r. w godz. 09:00 – 14:00

gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Parkowa cała oprócz nr 1, 3, ul. Długa nr 2 do 26 parzyste, nr 37 do 63 nieparzyste, ul. Krótka nr 6.

Obszar Kościan

25 marca 2019 r. w godz. 09:00 – 14:00

gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Klonowa, Leśna całe, ul. Akacjowa nr 2, ul. Długa nr 54 do 74 parzyste, nr 92, nr 91 do 107 nieparzyste.

Obszar Krzywiń

26 marca 2019 r. w godz. 08:00 – 13:00

gm. Krzywiń: Nowy Dwór nr 47A do 55, działki nr 514/3, 514/5, 549/3.

Obszar Krzywiń

27 marca 2019 r. w godz. 11:00 – 16:30

gm. Krzywiń: Lubiń ul. Powstańców nr 60, 62, 62A, Nowy Dwór nr 45 do 55, nr 58A, działki nr 514/5, 536/3, 549/3, Wieszkowo działka nr 374.

Obszar Krzywiń

27 marca 2019 r. w godz. 11:00 – 16:30

Krzywiń: ul. 25 Stycznia nr 36, ul. Chłapowskiego nr 33, firma Northstar, Nowy Dwór nr 48A, działka nr 531/2.

 

Jak postępować w przypadku awarii zasilania?

Wyłączenie dopływu energii elektrycznej może być spowodowane zadziałaniem urządzeń zabezpieczających w instalacji domowej (bezpieczników, wyłączników różnicowoprądowych) jak też awarią w sieci zasilającej lub prowadzonymi przez Enea Operator pracami planowanymi*. Wstępnie, przyczynę awarii określamy obserwując sąsiednie domy (czy pali się w nich światło), oświetlenie ulicy, ewentualnie lampki kontrolne zasilania w rozdzielnicy.

Brak światła w okolicy świadczy o uszkodzeniu na sieci zasilającej i fakt ten ewentualnie zgłaszamy na pogotowie energetyczne pod numer telefonu – 991. Jeśli jednak sieć jest zasilana, to należy sprawdzić w rozdzielnicy czy nie zadziałały zabezpieczenia w wyniku przeciążenia lub zwarcia w instalacji. Trzeba również sprawdzić wyłącznik różnicowoprądowy. Jeśli przy próbie załączenia, zabezpieczenie natychmiast reaguje, należy odłączyć wszystkie odbiorniki i ponowić próbę. Gdy zabezpieczenia nie reagują –  podłączamy kolejno poszczególne odbiorniki, a zadziałanie zabezpieczenia w momencie włączenia jednego z nich wskazuje na uszkodzenie właśnie w tym urządzeniu. Może się też zdarzyć, że zadziałają bezpieczniki przedlicznikowe, do których nie mamy dostępu. W takiej sytuacji należy powiadomić pogotowie energetyczne.

* Brak zasilania może być spowodowany również wykonywaniem prac planowych (eksploatacyjnych, przyłączaniem nowych odbiorców, itd.). Enea Operator informuje o tych pracach z wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia prasowe, na swojej stronie internetowej lub też w inny sposób rozpowszechniony lokalnie na danym terenie.

źródło: ENEA Operator

Wpisz komentarz

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY! Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, musisz wiedzieć, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać numer ip Twojego komputera.