KOŚCIAŃSCY STRAŻACY “POMPOWALI” DLA SANDRY WOLNIAK

Cała Polska robi pompki dla chorych dzieci. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Marcin Topór – strażak z OSP Gaszyn. W akcji chodzi o to, by nagrać film podczas robienia pompek i nominować kolejnych uczestników. Za 10 zrobionych pompek wpłacamy 5 złotych na rzecz dzieci, chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Początkowo zbiórka była prowadzona na rzecz Wojtusia, chorego na tą chorobę.…

Czytaj więcej

LISTA KOŚCIAŃSKICH DRUŻYN ZGŁOSZONYCH DO SEZONU 2020/21

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zakończył proces przyjmowania zgłoszeń do rozgrywek na sezon 2020/21. Udział w nich weźmie 430 drużyn, w tym 15 zespołów z powiatu kościańskiego. Zatwierdzenia liczebności poszczególnych lig oraz podziału drużyn na grupy dokona Zarząd Wielkopolskiego ZPN 30 czerwca. Oto pełna lista „naszych” drużyn które wezmą udział w zmaganiach ligowych w najbliższym sezonie: IV Liga „Obra” Kościan V liga „PKS” Racot „Pogoń” Śmigiel…

Czytaj więcej

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ WYPADKÓW

Policjanci ruchu drogowego w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, mimo trwającego stanu epidemii, zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, a także egzekwują od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.Główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym…

Czytaj więcej

ŚRODKI PFRON DOSTĘPNE W KAŻDYM Z WIELKOPOLSKICH POWIATÓW

Blisko 7,5 mln zł trafi do osób z niepełnosprawnościami z Wielkopolski w ramach nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Umowy na realizację programu dofinansowanego ze środków PFRON podpisane zostały ze wszystkimi 35 wielkopolskimi powiatami. O wsparcie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które w okresie od…

Czytaj więcej

POWÓD DO WSTYDU

Użytkownicy dróg i mieszkańcy powiatu mają powód do wstydu. Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzono akcję sprzątania poboczy wzdłuż dróg powiatowych.Teren wzdłuż dróg – ponad 370 km – sprzątały dwie firmy.  Niestety ilość śmieci zadziwiająco wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2019 roku zebrano 14 ton śmieci. W tym roku przy drogach powiatowych zebrano…

Czytaj więcej

PODPISANO UMOWĘ PARTNERSKĄ W RAMACH LOKALNEGO FUNDUSZU MAŁYCH INICJATYW

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Kościańskiego – 17 czerwca 2020 roku – w którym brali udział zaproszeni goście, wójt i burmistrzowie gmin tworzących powiat oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan podpisano umowy partnerskie w ramach Lokalnego Funduszu Małych Inicjatyw. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan realizuje w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkursu FIO 2020 – priorytet 1: Małe Inicjatywy projekt…

Czytaj więcej

WZROST DOFINANSOWAŃ Z PFRON NA UTRZYMANIE MIEJSC PRACY

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniają wskaźnik 6 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych od okresu sprawozdawczego za kwiecień 2020 roku mogą ubiegać się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wyższe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, aby zachować jak najwięcej miejsc pracy, PFRON podjął decyzję o zwiększeniu kwot dofinansowań do wynagrodzeń za zatrudnianie osób…

Czytaj więcej

ŚMIECI TO NIE TYLKO KŁOPOTY. MOŻNA Z NICH PRODUKOWAĆ ZIELONĄ ENERGIĘ

Procesy związane z termicznym unieszkodliwianiem odpadów mogą być lekarstwem na rosnącą z roku na rok ilość wytwarzanych odpadów. Warunkiem jest wykorzystywanie odpowiednich technologii, pozwalających na odzysk energii z troską o stan środowiska naturalnego. Gospodarowanie odpadami wymaga dużej odpowiedzialności. Niestety, w Polsce nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak wielką krzywdę mogą wyrządzić swojemu otoczeniu, nie przestrzegając podstawowych zasad. A…

Czytaj więcej