ZAMKNIĘCIE TARGOWISKA

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o zamknięciu targowisk. Zamknięcia punktów należy dokonać z chwilą wyprzedania towarów łatwo psujących się, które naraziłyby sprzedających na znaczne straty finansowe, lecz nie później niż do dnia 28.03.2020r. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka dotyczącej ewentualnych zagrożeń epidemicznych wynikających ze sprzedaży towarów na targowiskach z miejsc otwartych (kramy, stragany) uznano, iż handel taki może stanowić…

Czytaj więcej

CAŁODOBOWA POMOC W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie informuje, że numer alarmowy 691 881 252 jest numerem alarmowym w sprawie Koronawirusa. Należy dzwonić na ten numer tylko w przypadku kontaktu z osobą chorą lub wystąpienia niepokojących objawów Koronawirusa. Dyżurny przeprowadzi wywiad chorobowy i w razie konieczności wskaże jak dalej postępować (czytaj dalej). Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też całodobową infolinię w zakresie postępowania w sytuacji wystąpienia niepokojących…

Czytaj więcej

POWSTAJE REPORTAŻ O ,,FARZE’’ – VIDEO

,,Kościańskie Perły’’ – taki ,,roboczy’’ tytuł nosi najnowszy projekt ,,Klin Tv’’. Pierwszy odcinek zostanie poświęcony kościołowi ,,Farnemu’’. – Zdjęcia do reportażu, które zostały zrealizowane przy użyciu ,,drona’’, wypadły co najmniej obiecująco – ocenia kierujący projektem Michał Tomczak. W załączeniu niewielka namiastka tego co będzie można obejrzeć już wkrótce…

Czytaj więcej