Badania ankietowe mieszkańców

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego pn. „Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych”. Na terenie Gminy Kościan, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w okresie od 18 marca do 31 maja. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na stronach internetowych: http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ Załączniki Ulotka – badania ankietowe Źródło: gminakoscian.pl

Czytaj więcej

Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców

25.02.2019r w Starych Oborzyskach odbyły się Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców. W zawodach wzięły udział szkoły ze Starego Lubosza, Bonikowa, Racotu oraz gospodarz turnieju Stare Oborzyska. Dziewczynki: I miejsce Stare Oborzyska II miejsce Stary Lubosz III miejsce Racot IV miejsce Bonikowo Chłopcy: I miejsce Racot II miejsce Bonikowo i Stary Lubosz III miejsce Stare Oborzyska. Zwycięskie…

Czytaj więcej

Wymiana wodomierzy z radiowym systemem odczytu w miejscowości Kokorzyn

Gmina Kościan rozpoczęła wdrażanie radiowego systemu odczytu wodomierzy z nakładkami do radiowego odczytu w miejscowości Kokorzyn (planowana wymiana od 04.03.2019r.) JAK WYGLĄDA WYMIANA WODOMIERZA Właściciele nieruchomości, które zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac w poszczególnych miejscowościach poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Kościan lub przez sołtysów. Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i…

Czytaj więcej

Wyłączenie dopływu wody w m. Czarkowo i Nacław

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 26.02.2019 r. (wtorek) nastąpiło wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości Czarkowo i Nacław (od toru kolejowego w kierunku Czarkowa). Powyższe wyłączenie spowodowane jest awarią na sieci wodociągowej powstałej przy pracach związanych z Modernizacją linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań. Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców. Jednocześnie informujemy, że po…

Czytaj więcej

Udział uczniół ze Starych Oborzysk w grze miejskiej “Kryptonim Wolność”

W sobotę 16 lutego odbyła się VIII edycja Gry Miejskiej „Kryptonim Wolność”, w której udział wzięło 49 uczniów z  Zespołu Szkół Gminy Kościan  w Starych Oborzyskach.  Młodzież klas VII, VIII i oddziałów gimnazjalnych utworzyła aż  8 grup rekonstrukcyjnych przedstawiających wydarzenia Powstania Wielkopolskiego. Jedna z drużyn otrzymała wyróżnienie za bardzo dobrze wykonanie jednego z zadań. Fabuła Gry Miejskiej inspirowana jest historycznymi…

Czytaj więcej

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji nr 4/2019 (znak IR-III.7820.20.2018.9) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 od miejscowości Bonikowo w km ok. 43+831 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z drogą ekspresową S5, realizowanej w ramach zadania pn. „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej…

Czytaj więcej

Z wizytą w Domu Opieki „Pod dębami”

Uczniowie klasy 3 oraz 2b z Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach pod opieką wychowawczyń, odwiedzili pensjonariuszy domu opieki ,,Pod dębami”. Zaprezentowali tam krótki program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli. Na koniec zaśpiewali ,,Sto lat” oraz wręczyli  seniorom własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami.  W podziękowaniu za występ dzieci poczęstowano cukierkami. MM Źródło: gminakoscian.pl

Czytaj więcej