Wmurowano Akt Erekcyjny pod budowę remizy w Srocku Wielkim

W piątek, 26 października 2018 roku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę remizy strażackiej w Srocku Wielkim. O budowie strażnicy w jednostce OSP Srocko Wielkie prowadzono rozmowy od wielu lat. Ostateczna decyzja zapadła na walnym zebraniu sprawozdawczym 17 marca 2018 roku. 14 września 2018 roku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie zostało złożone zawiadomienie o…

Czytaj więcej

Eksperyment drogą do wiedzy

W trosce o wysoką jakość oferty edukacyjnej świadczonej w czempińskich szkołach, realizowane są projekty dofinansowywane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”, którego całkowita wartość to 442 396,25 zł przy dofinansowaniu w wysokości 420 276,43zł oraz „Poprawa warunków dydaktycznych w…

Czytaj więcej

15 –lecie Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” Czempiń

17 października 2018 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” Czempiń. W jubileuszowych obchodach w Hali Sportowej „Herkules” w Borowie wzięło udział ponad 350 osób w tym 175 zawodników klubu, ich rodziny, trenerzy, działacze, samorządowcy oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk,…

Czytaj więcej

Wznieśmy pomnik na cześć Bohaterów!

Wznieśmy pomnik na cześć Bohaterów! Stowarzyszenie Aktywna Gmina Czempiń zaprasza do wsparcia inicjatywy upamiętniającej Mieszkańców Gminy Czempiń zaangażowanych w walkę o wolność Ojczyzny. 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to doskonała okazja do uczczenia ich pamięci, patriotyzmu, bohaterstwa i poświęcenia. Byli to nasi krewni, przodkowie, dziadkowie, którzy nie pozostali obojętni na sytuację w kraju. To dzięki ich determinacji i oddaniu…

Czytaj więcej

Oddanie do użytku ulicy Wybickiego oraz drogi w Nowym Borówku w Czempiń

W poniedziałek, 15 października 2018 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania ulicy Wybickiego w Czempiniu oraz drogi gminnej we wsi Nowe Borówko. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą Budowa drogi – ulicy Józefa Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko. W ramach zadania wykonano w ulicy Józefa Wybickiego budowę kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników,…

Czytaj więcej

Oddanie do użytku ulicy Wybickiego oraz drogi w Nowym Borówku

W poniedziałek, 15 października 2018 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania ulicy Wybickiego w Czempiniu oraz drogi gminnej we wsi Nowe Borówko. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą Budowa drogi – ulicy Józefa Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko. W ramach zadania wykonano w ulicy Józefa Wybickiego budowę kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników,…

Czytaj więcej

,,Urzędowy” defibrylator

Urzędu Gminy zamontowany został Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Urządzenie wykorzystywane jest do ratowania życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego…

Czytaj więcej