W CZEMPINIU MAJĄ POWSTAĆ TANIE MIESZKANIA CZYNSZOWE

W poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku w Poznaniu odbyła się w Konferencja z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina, podczas której nastąpiła uroczysta inauguracja działalności spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W konferencji wziął udział Burmistrz Konrad Malicki, który wraz z przedstawicielami trzynastu pozostałych samorządów złożył podpis na Akcie Erekcyjnym spółki. Rada Miejska w Czempiniu przegłosowała dwie…

Czytaj więcej

ŚWIADOMOŚĆ SZKODLIWOŚCI WYRZUCANIA ODPADÓW… GŁĘBOKO W LESIE

W związku z licznymi przypadkami wywożenia odpadów zielonych (w tym ściętych gałęzi, resztek roślinnych z przydomowych ogródków, trawy z koszenia, liści) do okolicznych lasów informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. odpady zielone można zagospodarowywać wyłącznie na dwa sposoby, po złożeniu stosownej deklaracji: składować na przydomowym kompostowniku, przekazywać odpady zebrane w pojemniku lub worku do tego przystosowanym firmie odbierającej odpady komunalne…

Czytaj więcej

GMINA CZEMPIŃ UZYSKAŁA BLISKO 10 MILIONÓW DOFINANSOWANIA

Gmina Czempiń w naborze wniosków w ramach  Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, we wrześniu 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi”. 5 marca 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował listę rankingową wniosków o dofinansowanie po ocenie…

Czytaj więcej