BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM W RAMACH NFZ

Szanowni Państwo, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie informuje, iż od 15 marca 2023 roku badania rezonansem magnetycznym (RM) będą wykonywane w tut. Szpitalu na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rezonans magnetyczny jest badaniem bezpłatnym, całkowicie refundowanym ze środków NFZ. Wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty współpracującego z poradnią specjalistyczną udzielającą świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie jest…

Czytaj więcej

POMOC PORADNI DLA ABSOLWENTÓW 8 KLAS

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie przypomina wszystkim absolwentom  8 klas i ich rodzicom, że udziela wsparcia w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia prowadzi indywidualne i grupowe badania  pozwalające wybrać najbardziej optymalny kierunek edukacji. Ponadto rodzice i uczniowie mogą zwrócić się do poradni o poradę i konsultacje. Równocześnie Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Grażyna Majchrzycka zwraca szczególną uwagę…

Czytaj więcej

ĆWICZENIA W CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ TLENOWNIA W CZEMPINIU

Wg założonego scenariusza ćwiczeń doszło do pożaru oleju spożywczego w urządzeniu kuchennym na III piętrze obiektu. W wyniku próby ugaszenia pożaru wodą przez pracowników doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na pobliska kawiarenkę a osoby te uległy poparzeniu. W kawiarence poza obsługą przebywała też grupa gości, która nie zdążyła się ewakuować i doznała obrażeń ciała. Dodatkowo na parterze oraz piętrach I…

Czytaj więcej

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

15 marca w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Turniej jest to bardzo ważną inicjatywą, dzięki której młodzież zdobywa wiedzę jak prawidłowo zachować się w sytuacji zagrożenia oraz poznaje zasady prowadzenia działań przeciwpożarowych –  mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz W wyniku rozgrywek finałowych Jury zakwalifikowała na eliminacje powiatowe następujących uczestników:…

Czytaj więcej

BIEG PAMIĘCI JANUSZA DUTKIEWICZA

Biegu Pamięci Janusza Dutkiewicza, wielkiego pasjonata sportu, nauczyciela, oddanego trenera młodszych i starszych zawodników lekkiej atletyki, radnego Rady Miejskiej w Czempiniu w latach 1994-1998.  Bieg będzie rozgrywany w formule 5 km po drogach leśnych i szutrowych. Nie zabraknie jednak asfaltowego podbiegu!  W klasyfikacji końcowej planuje się wydzielenie kategorii wiekowych.  Na wszystkich uczestników biegu czeka posiłek regeneracyjny, przygotowany przez Koło Aktywnych…

Czytaj więcej

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH

W czerwcu szkoły podstawowe ukończą dzieci urodzone w 2008 i 2009 roku. To połączenie roczników sprawi, że w tym roku szkolnym szkoły podstawowe w powiecie kościańskim opuści rekordowa grupa absolwentów. Będzie to 1162 osoby. Starosta Kościański Henryk Bartoszewski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie spotkał się we wtorek, 14 marca 2023 roku z dyrektorami szkół średnich i podstawowych, aby uzgodnić zasady…

Czytaj więcej

PODPISANIE UMOWY NA DOKOŃCZENIE REWITALIZACJI RYNKU I ULICY WROCŁAWSKIEJ

W dniu 14 marca Burmistrz Piotr Ruszkiewicz podpisał umowę na dokończenie rewitalizacji Rynku i ulicy Wrocławskiej. Wykonawcą będzie firma PB Haus Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna. Oferta firmy z Leszna została uznana za najkorzystniejszą spośród czterech, jakie złożono w przetargu. Wyboru dokonano na podstawie kryterium ocen określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Wszyscy oczekujemy, że wykonawca sprawnie dokończy prace na…

Czytaj więcej