ROZPOCZĘŁY SIĘ COROCZNE KONTROLE DOMOWYCH PALENISK

Straż Miejska podczas kontroli sprawdzi, czy nie dochodzi do spalania odpadów, węgla złej jakości oraz mokrego drewna. W przypadku podejrzenia spalania odpadów zostaną pobrane próbki celem wykonania analizy zastosowanego paliwa.

W razie Państwa wątpliwości co do źródła ciepła, czy spełnia wymogi uchwały antysmogowej, strażnicy udzielą stosownej informacji.

Mieszkańcy otrzymają ulotkę z informacją dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

Najnowsze artykuły