NAGRODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO DLA ZDOLNYCH

Starosta Kościański Henryk Bartoszewski wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Kościańskiego Iwoną Bereszyńską spotkali się ze studentami, którzy otrzymali nagrody Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Spotkanie odbyło się 7 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

Nagrody z rak Starosty i Przewodniczącej odebrali: Marta Zając, Tymoteusz Lis, Mateusz Kowalski, Stanisław Ruszkowski. W imieniu Julii Sołtysiak nagrodę odebrał tata.

Nagrodę Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymali: Natalia Przewoźniak, studentka V roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wiktoria Glinkowska, studentka II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu; Tymoteusz Lis, student V roku historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Nagrodę Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymali: Mateusz Kowalski, student instrumentalistyki (fortepian) na II roku studiów uzupełniających magisterskich na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; Marta Zając, studentka architektury na  I roku studiów uzupełniających magisterskich na Politechnice Poznańskiej; Stanisław Ruszkowski, student II roku instrumentalistyki (gitara) na Akademii Muzycznej w Katowicach, Julia Sołtysiak, studentka II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku architektura wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

O przyznanie nagrody naukowej Powiatu Kościańskiego może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria: ukończył I rok studiów, osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50); zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego, posiada osiągnięcia naukowe oraz wykazuje się aktywnością naukową.

O nagrodę artystyczną Powiatu Kościańskiego może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria: ukończył I rok studiów, osiągnął wysokie wyniki w nauce – średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50; zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego, posiada osiągnięcia artystyczne oraz wykazuje się aktywnością artystyczną.

 

 

Najnowsze artykuły