KRZYWIŃSKA BIBLIOTEKA W PROGRAMIE ,,BLISKO”

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku udało się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Projekt „Krzywiń mały/wielki świat” otrzymał dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000, 00 zł, a wartość realizowanego zadania wynosi: 112.000,00 zł. Czas trwania projektu: lipiec 2023 – listopad 2024. W ramach tych działań bibliotekarze mogą poszerzać swoje kompetencje przez szkolenia
i odwiedziny innych placówek kultury. Krzywińska Biblioteka wraz z  bibliotekarzami z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie i Biblioteką Publiczną im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu wybrali się do 7.09.2023 r. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kulturalnej w Poznaniu. Tam wraz zwiedzili poznańską bibliotekę oraz mogli zapoznać się z pracą i ofertą kulturalną placówki. Kolejne współdziałanie z Bibliotekami z Kościana i ze Śmigla to wizyta studyjna w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 18.10.2023 r., gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzili siedzibę Biblioteki, znajdującą się w budynku po byłym dworcu PKP oraz zapoznali się z jej imponującą ofertą czytelniczo-kulturalną. Działania Biblioteki z Krzywinia, dofinansowane z programu BLISKO. skierowane są jednak przede wszystkim do użytkowników – tych najmłodszych organizowane są warsztaty komiksowe, dla młodzieży przygotowano zajęcia teatralne, a dla dorosłych i seniorów warsztaty wokalne i songwirtingu oraz spotkania autorskie. Liczne inicjatywy polegają na ożywieniu lokalnej społeczności przez spotkania, konferencje i szkolenia z udziałem liderów życia społecznego, aby wspólnie pracować ad rozwojem potencjału kulturowego gminy Krzywiń i okolic. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń na kolejne wydarzenia. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

Najnowsze artykuły