XV EDYCJA AKCJI MEDIALNO-EDUKACYJNEJ „ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI” – 22 PAŹDZIERNIKA 2023

Już po raz piętnasty zachęcamy do zapalenia znicza pamięci ofiarom niemieckich zbrodni dokonanych w ramach „politycznego oczyszczania gruntu”, operacji „Tannenberg” i „Akcji Inteligencja” w 1939 r. Każdego roku, w trzecią niedzielę października, przypominamy o tych, którzy jako pierwsi zostali poddani eksterminacji po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Uczcijmy wspólnie pamięć przedstawicieli polskich warstw przywódczych, którzy zostali zamordowani na terenach II RP wcielonych w 1939 r. do III Rzeszy: w Wielkopolsce, regionie łódzkim, na Pomorzu Gdańskim, Kujawach i Górnym Śląsku.

W tym roku zwracamy uwagę na kolejne ważne wydarzenia i miejsca, które związane są z historią II wojny światowej w poszczególnych regionach. Przedstawione one zostały w folderze promującym XV edycję akcji.

22 października 2023 r. zachęcamy do indywidualnych upamiętnień, a także do włączenia się w akcję muzeów regionalnych, władz samorządowych, stowarzyszeń, mediów, nauczycieli wraz z uczniami oraz drużyn harcerskich.

Zrób zdjęcie dokumentujące akcję i prześlij je na adres zapalzniczpamieci@ipn.gov.pl

Osoby, które prześlą zdjęcie z opisem mają możliwość otrzymania zaproszenia na Koncert Zaduszkowy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 30 października 2023 r.

Kampania jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy oraz Radia Poznań i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Patronem medialnym jest portal dzieje.pl.

Finał akcji poprzedzi konferencja edukacyjna „Zapal znicz pamięci – zbrodnie niemieckie z okresu II wojny światowej w edukacji historycznej”, która odbędzie się 18 października 2023 r. w Przystanku Historia IPN w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 29.

Najnowsze artykuły