NA BACZNOŚĆ, CZY NA SPOCZNIJ? – ZNAMY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

Osiemnaście zespołów – członków szkolnych pocztów sztandarowych – wzięło udział w powiatowym konkursie z ceremoniału sztandarowego “Na baczność, czy na spocznij?”, który odbył się 10 października 2023 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Kościanie.
Uczestników konkursu, ich opiekunów oraz przedstawicieli jury powitała Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska, która podkreśliła, że cieszy ją zainteresowanie młodzieży konkursem. Życzyła
wszystkim powodzenia oraz wyraziła nadzieję, że dzięki udziałowi w konkursie podszkolili oni nie tylko zasady ceremoniału sztandarowego, ale także dowiedzieli się wielu ważnych i intersujących rzeczy na temat polskich
symboli narodowych oraz samego ceremoniału sztandarowego. Konkurs składał się z dwóch części. W części teoretycznej uczniowie musieli rozwiązać test składający się z pytań dot. symboli narodowych, ceremoniału
sztandarowego oraz historii regionu. Drugą część stanowił pokaz musztry sztandarowej.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu polskich symboli narodowych oraz znajomości ceremoniału szkolnego i zasad musztry pocztów sztandarowych. Po ocenie obu części konkursu, najlepsi w kategorii szkół podstawowych okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Śmiglu, natomiast miejsce trzecie przypadło uczniom z Zespołu Szkół w Krzywiniu. Poczet sztandarowy z Krzywinia otrzymał także specjalne wyróżnienie za najlepszy pokaz. W kategorii szkół ponadpodstawowych najwięcej punktów i zarazem pierwsze miejsce otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie.
Drugie miejsce przypadło w udziale uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, natomiast trzecie uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.
Nagrody zwycięzcom oraz upominki uczestnikom wręczyli: pomysłodawczyni konkursu Wicestarosta Kościański Dorota Słowińska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska oraz członkowie jury: mł. bryg. Jacek Donaj z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, podkom. Radosław Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie oraz sierż. Przemysław Kmiecik z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Autorem testu był nauczyciel historii Gerwazy Konopczyński, również członek jury.
Współorganizatorami konkursu byli: 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “GROTA”, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.

 

 

 

Najnowsze artykuły