PRZEKAZANIE SAMOCHODU DLA OSP BIELEWO

W poniedziałek, 9 października 2023 roku w Bielewie (gmina Krzywiń) odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu specjalnego dla OSP Bielewo.

Spotkanie swą obecnością zaszczycili:
• Pan Jan Dziedziczak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
• st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
• Pani Dorota Słowińska – Wicestarosta Kościański,
• Pan Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,
• st. kpt. Szymon Klemenski – Komendant Powiatowy PSP w Kościanie,
• dh Bartosz Kobus – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzywiniu,
• Pan Władysław Konieczny – Sołtysa Bielewa.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosławowi Zamelczykowi. Po przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło symboliczne przekazanie samochodu specjalnego VW Caddy. Pojazd dotychczas użytkowany był w kościańskiej Komendzie. Kluczyki do samochodu odebrał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielewie dh Alojzy Jędrzychowski.

Wśród gości na uroczystości nie zabrakło także sympatyków i przyjaciół pożarniczej służby, druhów z jednostki OSP Bielewo, a także mieszkańców Bielewa.

Nowy samochód z pewnością zwiększą potencjał bojowy jednostki oraz komfort pracy druhów OSP w Bielewie podczas działań ratowniczo-gaśniczych, działań profilaktycznych oraz szeroko rozumianej prewencji społecznej.

Na zakończenie nie zabrakło oczywiście życzeń dla druhów z Bielewa, jak również słów podziękowań dla wszystkich osób, które wspierają jednostkę.

Opracowanie: mł. kpt. Dawid Kryś – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Najnowsze artykuły