KOMISJA WYJAZDOWA RADY GMINY KOŚCIAN

5 października komisje Rady Gminy Kościan odbyły posiedzenie wyjazdowe, podczas którego zlustrowano zakończone inwestycje oraz rozmawiano i analizowano o przyszłych zadaniach. Radni odwiedzili stację uzdatniania wody w Racocie, wyremontowane i zmodernizowane budynki szkolne w Racocie i Starym Luboszu, budynek szatniowy przy boiskach w Starych Oborzyskach, nowe gminne oświetlenia uliczne i zakończone zadania kanalizacji sanitarnych, zakończone, budowane oraz projektowane inwestycje drogowe w Krzanie, Nowym Luboszu, Pelikanie, Kobylnikach, Pianowie, Starych Oborzyskach i Mikoszkach, a także mieli okazję zobaczyć wyrobisko firmy Kruszgeo po eksploatacji piasku pod budowę drogi ekspresowej S5.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły