NOWY SAMOCHÓD W KOŚCIAŃSKIEJ KOMENDZIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kościanie do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.” pozyskała nowy samochód specjalny. Zakup sfinansowany został z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Gminy Czempiń, Gminy Kościan oraz Gminy Śmigiel. Wartość zadania opiewa na kwotę 159.000,00 zł. Pojazd będzie wykorzystywany jako wsparcie logistyczne oraz operacyjne podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, do działań kontrolno-rozpoznawczych związanych z wystąpieniem potencjalnych zagrożeń dla ludzi i środowiska, działań profilaktycznych oraz szeroko rozumianej edukacji społecznej.
Zakup pojazdu z pewnością pozwoli na skuteczniejsze działania w zakresie zapobiegania i likwidacji różnego rodzaju zagrożeń, ograniczanie i likwidację skażeń środowiska naturalnego.
Wszystkim osobą i instytucją, które przyczyniły się do zakupu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie składamy serdeczne podziękowania.

Opracowanie: mł. kpt. Dawid Kryś – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Najnowsze artykuły