PODSUMOWANO REWITALIZACJĘ CENTRUM KOŚCIANA

W poniedziałek, 2 października, burmistrz Kościana i marszałek województwa wielkopolskiego podsumowali realizację projektu rewitalizacji ratusza, Rynku i ulicy Wrocławskiej.

W spotkaniu w ratuszu, poza burmistrzem i marszałkiem, uczestniczyli: senator Wojciech Ziemniak, przedstawiciele samorządu powiatowego, miejskiego i gminnego, wykonawcy inwestycji, urzędnicy realizujący projekt oraz przedstawiciele mediów. Podsumowanie inwestycji rozpoczęło wystąpienie burmistrza.

– Gdy cztery i pół roku temu, podpisywaliśmy w tym budynku z panem marszałkiem umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu rewitalizacji ratusza, Rynku i ulicy Wrocławskiej byliśmy pełni optymizmu. Nie wiedzieliśmy wówczas, że podczas realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia przyjdzie nam się zmagać ze światową pandemią Covid19, która wydłuży terminy realizacji i podniesie koszty zadania. Gdy uporaliśmy się z pierwszym etapem rewitalizacji, którym była przebudowa ratusza, swoje piętno na inwestycji odcisnęła rosyjska agresja na Ukrainę. Jej gospodarcze skutki spowolniły tempo prac, a ostatecznie doprowadziły do upadku wykonawcy. Prace musiała dokończyć inna firma. Pokonując piętrzące się problemy doprowadziliśmy dzieło do końca. Historyczne centrum i mieszczące się w nim instytucje stały się dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Ulica Wrocławska i Rynek zyskały nową nawierzchnię, nowe oświetlenie i ławki. Przed ratuszem stanęła fontanna, a wzdłuż wszystkich pierzei Rynku i na deptaku posadzono drzewa – mówił Piotr Ruszkiewicz.

Burmistrz podziękował wszystkim, którzy mieli swój udział w realizacji projektu rewitalizacji i zapowiedział kontunuowanie prac mających uatrakcyjniać historyczne centrum miasta.

– Przed nami kolejny, najistotniejszy etap procesu rewitalizacji, czyli ożywienie tej części miasta. Jestem przekonany, że nie będzie to trudne. Rynek leży na zielonej wyspie pomiędzy kanałami Obry zwanej sercem Kościana. Jej obrzeża, także dzięki środkom unijnym i wsparciu pana marszałka już tętnią życiem. Zrewitalizowane Łazienki, trakt rekreacyjny i teren wypoczynkowy przy mostkach przyciągają spacerowiczów w każdym wieku. Pozostaje nam zaprosić ich do serca wyspy, co będziemy konsekwentnie i na różne sposoby robić – mówił burmistrz.

– Mam dobre wspomnienia z wizytacji w Kościanie wszystkich projektów, które były tu realizowane, począwszy od wieży ciśnień i kanałów Obry. To miasto jest piękne, więc warto zadbać aby było modernizowane. Gratuluję państwu, że udało się ukończyć ten projekt. Znajdował się on na wysokiej pozycji listy rankingowej. Jego koszt szacowano wówczas na 8 milionów złotych, a sięgnął 15 milionów, to pokazuje wysiłek samorządu aby dokończyć ten projekt (…). W tych trudnych czasach realizacja inwestycji to wielkie wyzwanie dla finansującego i dla wykonawców. Tym bardziej należą się słowa uznania dla obu stron. Mam nadzieję, że mieszkańcy to docenią – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Marszałek odniósł się także do pojęcia „betonoza” przypisywanego większości projektów rewitalizacji historycznych rynków.

– Pojawił się zasadniczy spór, dysonans pomiędzy opiniami konserwatorów zabytków, a opinią społeczną co do tego co powinno na rynku być. Pojęcie betenoza świetnie się sprzedaje w mediach, tylko nikt nie sięga sedna tego z czego to wynika. Nie z zamiłowania władz do betonu czy do kostki tylko z faktu, że zalecenia konserwatorskie nakazywały odtworzenie przestrzeni w formie historycznej, a tego typu miejsca służyły do handlu i nie było na nich miejsca na zieleń. Dziś klimat nas zmusza, do innego spojrzenia na te przestrzenie i pewnie trzeba będzie poświęcić trochę autentyczności odtworzenia na rzecz przyjazności ludziom – mówił marszałek sugerując, że w przyszłości konserwatorzy pozwalać będą na wprowadzenie do historycznego centrum więcej zieleni.

Na problemy z jakimi borykało się miasto przy realizacji projektu zwrócił uwagę także starosta Henryk Bartoszewski.

– Wcześniej nie zdarzało się, żeby tyle przeciwności skupiło się przy jednej inwestycji. Patrząc na końcowy efekt możemy być dumni – powiedział starosta i przypomniał, że projekt rewitalizacji narodził się w poprzedniej kadencji samorządu, i że inwestycja była współfinansowana także przez powiat.

Po wystąpieniach burmistrza, marszałka i starosty wszyscy uczestnicy spotkania oddali hołd ośmiu Polakom rozstrzelanym 2 października 1939 roku przez niemieckiego okupanta.

Po minucie ciszy i złożeniu wiązanek kwiatów zaproszeni goście przespacerowali się po Rynku i deptaku oraz zwiedzili ratusz i nowe wystawy Muzeum Regionalnego.

Ratusz zostanie udostępniony mieszkańcom w połowie listopada, po powrocie do niego Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły