ĆWICZENIA CENTRALNEGO ODWODU OPERACYJNEGO „CZERWONA WIEŚ 2023″

W dniach 25-27 września na terenie powiatu kościańskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego pod kryptonimem „Czerwona Wieś 2023”. W skład COO woj. wielkopolskiego wchodzą: sztab Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, kompania gaśnicza „WIELKOPOLSKA 1”, kompania gaśnicza „WIELKOPOLSKA 2” oraz pluton logistyczny „WIELKOPOLSKA 5”. W ćwiczeniach udział wzięło łącznie 180 strażaków z 25 powiatów województwa wielkopolskiego. Celem głównym ćwiczeń było przygotowanie i doskonalenie działań sił i środków centralnego odwodu operacyjnego woj. wielkopolskiego do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku pożarów lasów na znacznym obszarze, a także przygotowanie i doskonalenie działań kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego do prawidłowego kierowania działaniem ratowniczym na wszystkich poziomach oraz praktycznego rozwinięcia sztabu. Ponadto strażacy doskonalili swoje umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów w trudnych warunkach, reagowanie na zmiany sytuacji i utrudnienia podczas prowadzonych działań, organizację punktu przyjęć sił i środków, organizację łączności, organizację zaplecza logistycznego na potrzeby długotrwałych działań oraz przedstawicielami podmiotów współdziałających w tym przedstawicielami Lasów Państwowych.
Kierującym działaniem ratowniczym na poziomie strategicznym i dowódcą Batalionu był st. bryg. Jarosław Zamelczyk – zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. W trakcie ćwiczeń strażacy mieli m.in. za zadanie zbudowanie magistrali wodnej o długości dwóch kilometrów celem ugaszenia trzech ognisk pożarów piętnastoletniego drzewostanu sosnowo-świerkowego na powierzchni ok. dwóch hektarów. W trakcie ćwiczeń sprawdzono również wykorzystanie dronów do mapowania przestrzennego lasu.
Zmaganiom strażaków przyglądali się:
– Pan Jacek Nowak – burmistrz miasta i gminy Krzywiń,
– przedstawiciele Lasów Państwowych na czele z nadleśniczym Maciejem Cudakiem
z Nadleśnictwa Kościan,
– przedstawiciele starostwa powiatowego w Kościanie,
– przedstawiciele zarządzania kryzysowego z gmin powiatu kościańskiego.
Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Macieja Cudaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan oraz Pana Roberta Mądrego – Leśniczego Leśnictwa Jurkowo za możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na terenie lasów.

 

Najnowsze artykuły