UMOWA NA WZBOGACENIE GMINY CZEMPIŃ O INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNO-REKREACYJNĄ PODPISANA!

22 września 2023 roku w Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA odbyło się spotkanie, podczas którego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Wzbogacenie obszaru Gminy Czempiń o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną”.  W spotkaniu, oprócz stron umowy, jako gospodarze udział wzięli Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha, Skarbnik Gminy Czempiń Hanna Zastrożna oraz goście: Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku Bartosz Kobus i przedstawiciele beneficjentów projektu: Dyrektor Centrum Kultury Czempiń Katarzyna Hohorek, sołtys Piechanina Justyna Wendzińska i radny Marcin Wojciechowski. Wartość całkowita projektu wynosi blisko 190 tysięcy złotych przy dofinansowaniu w wysokości  Prawie 115 tysięcy złotych stanowiącym niemal 64% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.     Zakres prac obejmować będzie: wykonanie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Piechaninie wraz z wyposażeniem (bramki, piłkochwyty, oświetlenie), a strefa rekreacji ruchowej zostanie doposażona w urządzenia zabawowe bujak, konik, linarium urządzenia siłowni zewnętrznej tj. wioślarz, biegacz. Zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną elementy małej architektury, tj. ogrodzenie, stojak na rowery i tablica dwustronna przedstawiająca zasoby historyczne, kulturalne i opis dziedzictwa lokalnego oraz walory przyrodnicze. W Izbie Muzealnej w CAS TLENOWNIA zostanie zamontowanych 5 ekranów dotykowych wraz z aplikacjami multimedialnymi. Zakupione zostanie również 8 stelaży wystawienniczych do prezentacji wystaw plenerowych. Przewidywany termin zakończenia realizacji to czerwiec 2024.

Czempin.pl

Najnowsze artykuły