PIENIĄDZE NA RENOWACJĘ PAŁACU I OFICYNY W JAROGNIEWICACH

Powiat Kościański otrzymał dofinasowanie z Polskiego Ładu – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację zabytkowego pałacu i oficyny północnej Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

W ramach remontu stare tynki na elewacji zostaną skute, elewacja zostanie oczyszczona, a następnie położony zostanie nowy tynk. Istniejące zdobienia na elewacji i filarach zostaną odnowione. Wymienione zostaną drzwi zewnętrzne. Balkony, murki ozdobne i tarasy zostaną naprawione. Schody do budynków zostaną odtworzone. Ponadto naprawione zostaną kominy, a więźba dachu budynku pałacowego zostanie zaimpregnowana. Dach zostanie wyremontowany i odmalowany. Wymienione zostaną też elementy blacharskie i rynny.

Całkowity koszty inwestycji szacowany jest na 1 180 000 złotych, z czego 1 156 400 pochodzić będzie z budżetu państwa. Pozostała kwota – 23 600 złotych – zabezpieczona zostanie w budżecie Powiatu Kościańskiego.

Remont zgodnie z wnioskiem złożonym do programu musi zakończyć się do końca lipca 2025 roku.

Najnowsze artykuły