MILIONY NA ZABYTKI W WIELKOPOLSCE

Do Wielkopolski trafi ponad 159 mln zł w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych. Wyniki drugiego naboru ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki. Łącznie samorządy w całej Polsce otrzymają 1,82 mld zł w ramach programu.

Dbanie o stan zabytków to nasze wspólne zobowiązanie. To one pozwalają łączyć naszą przeszłość z przyszłością, bo dzięki nim zachowujemy nasze dziedzictwo narodowe dla przyszłych pokoleń – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. – W Wielkopolsce dofinansowanych zostanie aż 331 projektów. To realne wsparcie dla samorządów, które nie zawsze miały środki na ten cel. Dzięki współpracy na linii rząd-samorząd możemy skutecznie zadbać o naszą kulturę i historię – dodaje.

Najwyższą możliwą dotację w wysokości 3,5 mln zł otrzymały cztery projekty. Gmina Baranów dzięki rządowemu wsparciu będzie mogła  zrealizować remont dachu oraz renowację okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu. Miasto Poznań otrzymało po 3,5 mln zł dofinansowania na dwa zadania – zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli oraz renowację poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu. Również gmina Kostrzyn znalazła się w gronie beneficjentów z najwyższym dofinansowaniem na jeden projekt, którym jest renowacja zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego Stadniny Koni w Iwnie wraz z Pałacem Mielżyńskich.

Dzięki środkom z programu zostaną zrealizowane również m.in.:

  • prace remontowe-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie – dofinansowanie dla gminy Kleczew w wysokości 1,6 mln zł,
  • wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach –dofinansowanie dla powiatu szamotulskiego w wysokości 1,2 mln zł,
  • renowacja zabytkowego budynku szkoły w Granowie – dofinansowanie dla gminy Granowo w wysokości 1 mln zł,
  • remont pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie – etap I – dofinansowanie dla gminy Sieraków w wysokości 980 tys. zł,
  • rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu – dofinansowanie dla gminy Kwilcz w wysokości 490 tys. zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków. Pozwoli on uchronić je przed degradacją i niszczeniem, dzięki czemu piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady.

Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%. Wnioski mogły być składane w jednej z trzech kategorii:

  • do 150 000 zł,
  • do 500 000 zł,
  • do 3 500 000 zł.

Wyniki naboru znajdą Państwo na stronie – https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-edycja-2-zabytki.

Najnowsze artykuły