BUDŻET OBYWATELSKI 2024 – GŁOSUJEMY!

Od 1 do 30 września 2022 roku potrwa głosowanie w ramach edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Budżet Obywatelski daje mieszkańcom możliwość decydowania o tym, na co będzie przeznaczona część pieniędzy z budżetu miasta.  Jak głosować? Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Czempiń, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat. Głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na platformie Budżetu Obywatelskiego https://czempin.budzet-obywatelski.org/  Zagłosować możesz tylko jeden raz. Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.  Poniżej przedstawiamy listę projektów biorących udział w głosowaniu:   Projekt ogólnodostępny – kwota 50 tysięcy złotych:

1.      MONTAŻ FOTOWOLTAIKI WRAZ Z KUCHNIĄ I ZMYWARKĄ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIECHANINIE

2.      INFRASTRUKTURA ROWEROWA DLA SPOŁECZNOŚCI CZEMPINIA

3.      MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HELENY GIEBUROWSKIEJ W GŁUCHOWIE

Projekt o ograniczonej dostępności – kwota 25 tysięcy złotych:

1.      BEZPIECZNA SZKOŁA W CZEMPINIU – RATUJMY ŻYCIE!

W tej kategorii zgłoszone zostały trzy projekty, z których jeden przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną, co jest równoznaczne z przekazaniem go do realizacji. Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/577/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych – budżetu obywatelskiego, w zaistniałej sytuacji głosowania dla danej kategorii nie przeprowadza się.   Szczegółowy opis projektów znajduje się na platformie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu Gminy Czempiń https://czempin.budzet-obywatelski.org/  Tam też odbywać się będzie głosowanie. Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu, które daje Państwu realny wpływ na wybór inwestycji, które zostaną zrealizowane w nadchodzącym roku.

Czempin.pl

Najnowsze artykuły