ZAKOŃCZYŁA SIĘ MODERNIZACJA POWIATOWEJ DROGI Z KOPASZEWA DO TURWI

Zmodernizowana droga powiatowa z Kopaszewa do Turwi ma prawie 7 km długości. W ubiegłym roku Powiat Kościański pozyskał na ten cel środki w wysokości 6 860 000 złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Umowę na wykonanie prac starostowie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o. podpisali w styczniu. Prace zakończyły się w terminie. W ramach remontu jezdnia została przebudowana. Wymieniono jej podbudowę, sfrezowano i  wyrównano nową nawierzchnią z masy bitumicznej. Położono warstwę ścieralną. Wzmocniono i utwardzono pobocza. Ponadto w ramach inwestycji w Kopaszewie wyremontowano chodniki i wymieniono płytki chodnikowe. Poza chodnikami wymieniono także kratki ściekowe, które zastąpiono kratkami przykrawężnikowymi. W niebezpiecznych miejscach drogi zamontowano bariery energochłonne. Rowy wzdłuż drogi odmulono i odtworzono. Bezpieczeństwo na drodze poprawi także jej nowe poziome i pionowe oznakowanie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych z czego ponad 180 tys. pochodziło z budżetu Powiatu Kościańskiego.

 

Najnowsze artykuły