POWSTANIE NOWY SKWER REKREACYJNY

Po dwunastu latach starań samorząd Kościana przejął na własność działkę o powierzchni ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Okrężnej. Planuje stworzyć tam teren rekreacyjny dla mieszkańców.

To bardzo dobra wiadomość. Staraliśmy się o tę działkę od 2011 roku. Zamierzamy zamienić ten pusty plac w zielony skwer obsadzony drzewami z placem zabaw dla dzieci – mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Mowa o działce o powierzchni ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych położonej pomiędzy ulicami: Okrężna, Czaplickiego i Nowaka. Wokół niej wyrosło osiedle domów jednorodzinnych. Pusty plac to miejsce po zbiornikach ziemnych byłej cukrowni, w których przechowywano między innymi wapno gaszone. Po rekultywacji nośność tego terenu była na tyle niska, że budowanie na nim domów okazało się niemożliwe. Dlatego postanowiono urządzić tam teren zielony i plac zabaw dla mającego powstać w okolicy osiedla mieszkaniowego.

Pod taki cel wyznaczyła tę działkę Rada Miejska uchwalając w 2007 roku plan zagospodarowania przestrzennego tej części miasta. Teren należał do Skarbu Państwa, więc wystąpiliśmy o przekazanie go miastu w formie darowizny na ważny cel społeczny – mówi burmistrz.

Przedstawicielem Skarbu Państwa jest Starosta Kościański, i to do niego burmistrzowie Kościana składali w roku 2011, 2015, 2018 i 2023 wnioski o przekazanie terenu. Z kolei starosta wnioskował do wojewody o uzyskanie zgody na przekazanie działki miastu w formie darowizny. Koleni wojewodowie niezmiennie odpowiadali, że mogą sprzedać miastu ten teren za 300 tysięcy złotych. Przełom nastąpił w tym roku.

Lata starań uwieńczyliśmy sukcesem. Korzystając ze wsparcia i pomocy pana posła Jana Dziedziczaka udało mi się przekonać pana wojewodę do przekazania działki samorządowi Kościana. Mamy już akt notarialny potwierdzający prawo własności. To dobra wiadomość dla mieszkańców nowych osiedli. Sześćdziesiąt arów zielska będziemy mogli zamienić w tętniący życiem teren parkowo-rekreacyjny – zapowiada Piotr Ruszkiewicz.

Z myślą o zagospodarowaniu tego terenu miasto złożyło wniosek o dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Obejmuje on także budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy Okrężnej.

 

 

Najnowsze artykuły