STAROSTA KOŚCIAŃSKI WRĘCZYŁ NAUCZYCIELOM AKTY AWANSU ZAWODOWEGO

W Starostwie Powiatowym w Kościanie we wtorek, 29 sierpnia 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia 10 nauczycielom uczącym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Dokumenty potwierdzające awans wręczył pedagogom Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. W spotkaniu wzięła udział Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański, Sylwia Sałacka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych i Katarzyna Mierzejewska – Mocek z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Po wręczeniu aktów mianowania nauczyciele złożyli ślubowanie.

W tym roku na stopień nauczyciela mianowanego awansowali:

– Ewa Justyna Ośka, matematyka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie,

– Katarzyna Kudełka, wychowanie fizyczne – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie,

– Anna Misiorna, przedmioty zawodowe – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie,

– Jakub Łukasz Grzelak, przedmioty zawodowe – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie,

– Franciszek Olejniczak, przedmioty zawodowe – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie,

– Katarzyna Nowak,  oligofrenopedagogika, geografia – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie,

– Mirosława Maria Hertmanowska, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie,

– Aleksandra Nowak,  oligofrenopedagogika – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie,

– Agata Szumnarska, oligofrenopedagogika – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie,

– Monika Ogrodowczyk,  oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie.

Zwracając się do nauczycieli Henryk Bartoszewski Starosta Kościański szeroko omówił zadania realizowane przez Powiat Kościański w tej kadencji samorządu i znaczenie, jakie administracja powiatu przywiązuje do rozwoju oświaty i do zapewnienia – w obliczu nałożenia się roczników uczących się w szkołach ponadpodstawowych i trwającej reformy oświaty – jak najlepszych warunków kształcenia, przygotowania infrastruktury i zaplecza szkolnego oraz transportu dzieci. Wspomniał o realizowanych przez powiat inwestycjach oświatowych m.in. o budowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie i remoncie budynku szkoły w Kiełczewie. Starosta mówił także o skali wydatków ponoszonych z budżetu powiatu na oświatę w ostatnich latach i o ich lawinowym wzroście. Przyznał, że sytuacja w oświacie jest wyzwaniem dla każdego samorządu. Podkreślił także konieczność zwiększenia wynagrodzenia dla nauczycieli, ale, jak przyznał, nie leży to w kompetencji samorządu.

Mówiąc o wyzwaniach stojących przed nauczycielami powiedział:

– Za chwilę rozpocznie się rok szkolny, gdy wszyscy skupiamy swoją uwagę na szkołach. To będzie dla państwa ciężki rok i wielki wysiłek. To nie jest łatwa praca. Gratuluję państwu awansu i dziękuję za trud, który włożyliście w swoją edukację i rozwój. Dziękuję, że nadal chcecie uprawiać ten wyjątkowo trudny i odpowiedzialny zawód – mówił do awansowanych nauczycieli Henryk Bartoszewski.

Do gratulacji starosty przyłączyła się Dorota Słowińska. – Egzamin na nauczyciela mianowanego to jest najtrudniejszy egzamin. Wymaga od nauczycieli największego przygotowania. Komisja na tym egzaminie jest najobszerniejsza i to jest prawdziwy egzamin – mówiła. Starosta przekazała także słowa przewodniczącej komisji egzaminacyjnej Iwony Bereszyńskiej, która podkreślała, że wszyscy zdający w tym roku egzamin byli do niego  fantastycznie przygotowani. Na zakończenie Dorota Słowińska pogratulowała nauczycielom sukcesu i awansu, a także doskonałej atmosfery panującej w szkołach, która sprzyja nauce i nauczaniu. Życzyła także, aby rozmowa kwalifikacyjna na kolejny stopień zawodowego awansu odbyła się jak najszybciej.

Nauczyciel ubiegający się o awans odbywa staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego składa do organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę. Komisję tworzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej (Iwona Bereszyńska), przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie),  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN. Na wniosek nauczyciela powołany zostaje w skład komisji przedstawiciel związku zawodowego.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kończy całą procedurę ubiegania się o awans.

 

 

Najnowsze artykuły