WYZNACZONO NOWY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC NA RYNKU

Na wniosek wykonawcy wydłużono termin dokończenia rewitalizacji Rynku i ulicy Wrocławskiej do 22 września br.

Firma PB Haus Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna złożyła wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy dotyczącej rewitalizacji Rynku i ulicy Wrocławskiej. Miasto i wykonawca ustalili nowy termin zakończenia prac na piątek, 22 września 2023 roku.

Przypomnijmy, że spółka z Leszna kończy rozpoczętą przez Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana miejską inwestycję „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”. Poprzedni wykonawca popadł w kłopoty finansowe i nie był w stanie zrealizować podpisanej umowy. Wyłoniony w przetargu nowy wykonawca przejął plac budowy w drugiej połowie marca bieżącego roku. Prace miały się zakończyć do 22 sierpnia.

Firma PB Haus złożyła wniosek o przedłużenie terminu, i jest to wniosek w pełni uzasadniony – informuje Mikołaj Grabowski, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Kościana. – Powodów jest kilka, począwszy od konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie obejmowała umowa, przez wprowadzone przez nas istotne zmiany w organizacji ruchu na Rynku, po opóźnienia w harmonogramie robót spowodowane warunkami pogodowymi i przeciągające się ustalenia z konserwatorem zabytków dotyczące wyglądu ławek. Uwzględniając stopień zaawansowania prac nowy termin ich zakończenia ustaliliśmy na 22 września bieżącego roku.

Roboty dodatkowe, które wydłużają termin zakończenia inwestycji to: budowa odpływu liniowego zapobiegającego zalewaniu piwnic na wschodniej pierzei Rynku, wykonanie  wyniesionego skrzyżowania ulic Kościelnej i Szpitalnej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach ulic Strzelecka – Sądowa i Garbarska – Strzelecka, wyrównanie wysokości fundamentów pod słupy oświetleniowe.

Wpływ na wydłużenie terminu mają także istotne zmiany jakie wprowadziliśmy do projektu organizacji ruchu na Rynku. Metalowe słupki mające wyznaczać tor jazdy postanowiliśmy zastąpić donicami z zielenią. Zrezygnowaliśmy także z montażu w nawierzchni metalowych ćwieków, które miały wyznaczać miejsca postojowe. Nowe rozwiązania będą czytelniejsze dla kierowców i mają dodatkowe walory estetyczne – mówi naczelnik Mikołaj Grabowski.

Ukończenie prac w terminie uniemożliwił także brak akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla zaproponowanych przez PB Haus ławek, jakie miały stanąć na Rynku i deptaku. Poszukiwanie modeli i rozwiązań uwzględniających uwagi konserwatora zabytków trwało kilka tygodni.

Ostatnim z udokumentowanych powodów wydłużenia prac były warunki pogodowe, które spowodowały trzytygodniowe opóźnienie w układaniu mieszanek betonowych.

PB Haus kończy obecnie budowę fontanny, montaż aparatury nagłośnieniowej i monitoringu. Przed firmą dokończenie prac na skrzyżowaniach, uzupełnienie drobnych braków w nawierzchni granitowej oraz montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i tablic informacyjnych.

Naszym zdaniem wszystkie prace można zakończyć do 22 września bieżącego roku i taki termin zakreśliliśmy wykonawcy – wyjaśnia Mikołaj Grabowski.

(CPR)

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły