MONIKA OLESZAK NOWYM DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W NIETĄŻKOWIE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie ma nowego dyrektora. Została nim wyłoniona w postępowaniu konkursowym Monika Oleszak.

W czwartek, 24 sierpnia 2023 roku, Henryk Bartoszewski Starosta Kościański wręczył jej akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie. W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kościanie, wzięła udział Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański i Sylwia Sałacka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

– Mam wielką przyjemność i bardzo cieszę się, że mogę pani przekazać powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na 5 lat. Wierzę, że przekazując pani kierownictwo tej szkoły będzie ona wiodącą szkołą w naszym rejonie – powiedział starosta.

Starostwa, mówiąc o zmianach i prowadzonych reformach oświatowych, zadeklarował wsparcie Zarządu Powiatu i samorządu powiatowego w rozwiązywaniu wszystkich problemów i w pokonywaniu wyzwań, przed którymi szkoła stoi. W tym kontekście starosta wspomniał m.in. niedawno zakończony remont elewacji sali gimnastycznej.

– Życzę, by była pani zadowolona z pracy na tym stanowisku, życzę uznania nauczycieli, które pozwoli państwu razem dobrze służyć uczniom szkoły i ich edukacji, i rozwojowi – dodał Henryk Bartoszewski. Do życzeń i gratulacji przyłączyły się obecne na spotkaniu panie.

Monika Oleszka stanowisko dyrektora szkoły będzie pełniła od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2028 roku.

Monika Oleszka jest m.in. absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizyka, w zakresie zastosowania informatyki. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnej w PWSZ w Lesznie i studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

W zawodzie nauczyciela pracuje od 20 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pracę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie rozpoczęła w 2004 roku. Od 2016 roku pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. We wrześniu 2022 roku powierzono jej pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.

 

 

Najnowsze artykuły