ADAPTACJA BUDYNKU NA NOWĄ SIEDZIBĘ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KOŚCIANIE

Rozpoczęły się prace budowlane, związane z zaadaptowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy narożnikowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego i Grodziskiej. Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2020 ŚDS został wydzielony ze struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ale do dziś obie placówki mają siedziby w tym samym budynku przy ulicy Szczepanowskiego. Otrzymana przez samorząd Kościana dotacja w wysokości 5.636.000 zł pozwoli na przebudowanie i wyposażenie kamienicy, do której przeniesie się Ośrodek. Przypominamy, że umowa na przekazanie dotacji została podpisana przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, a w imieniu Samorządu Miasta Kościana, przez Burmistrza Miasta Kościana Piotra Ruszkiewicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan Agnieszki Szukalskiej. Dzięki tej inwestycji podniesiemy komfort pracy i pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy. Placówka, która ma w nazwie słowo dom stanie się domem w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zyska także Ośrodek Pomocy Społecznej, który po przeprowadzce ŚDS-u powiększy się o kilkaset metrów kwadratowych – mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz. Kamienicę, do której przeprowadzi się Ośrodek, zapisał miastu w spadku zasłużony kościański samorządowiec Teodor Kubacki. Przez kilka kadencji zasiadał w miejskiej radzie, a w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu był zastępcą burmistrza Kościana. Miasto przyjęło spadek latem 2018 roku. Wykonawca zobowiązał się zakończyć remont do końca grudnia bieżącego roku. Ma do przebudowania dwie kondygnacje zabytkowego budynku z XIX wieku. Łączna powierzchnia użytkowa kamienicy wynosi 534 metry kwadratowe. Po przebudowie z budynku korzystać będzie 40 podopiecznych ŚDS. Będą mieli do dyspozycji: salę ćwiczeń, kuchnię do treningu kulinarnego, stołówkę, świetlicę, salę komputerową, salę muzyczną, salę plastyczną, salę doświadczania świata.

 

 

Najnowsze artykuły