ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE ZMIENIAJĄ RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Od 28 kwietnia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Każdy, kto sprzedaje lub wynajmuje nieruchomość, jest zobowiązany do przekazania takiego dokumentu najemcy, bądź kupującemu. Dodatkowo prowadzone będą cykliczne kontrole ogrzewania.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, w którym opisane jest zapotrzebowanie na energię w związku z użytkowaniem danego budynku lub jego części. Samo świadectwo energetyczne nie jest, więc niczym nowym, ale obowiązująca od kwietnia znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków i Prawo budowlane, miała doprecyzować dotychczas obowiązujące przepisy i zwiększyć ich skuteczność.

Dlaczego wprowadzono świadectwa energetyczne?

Wprowadzenie nowych przepisów w zakresie świadectw energetycznych związane jest z dyrektywą Unii Europejskiej zgodnie, z którą świadectwo charakterystyki energetycznej ma być przekazywane nabywcy lub najemcy nieruchomości. Jest to dokument, z którego dowiadujemy się, jakie jest roczne zapotrzebowanie danej nieruchomości na energię elektryczną zużywaną do ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody oraz oświetlenia.

Wiedza ta pozwala nabywcy lub najemcy oszacować, jakie koszty energii będzie musiał ponosić, użytkując dane mieszkanie lub dom. Ponadto obowiązek sporządzania i przekazywania świadectwa charakterystyki energetycznej ma promować rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu energii w budynkach, a także zwiększać świadomość społeczeństwa w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie.

Przepisy prawa

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami przy sprzedaży lub najmie nieruchomości również wymagane było przekazanie świadectwa energetycznego, jednak często nie miało to zastosowania w praktyce. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie musiało zostać przekazane nabywcy lub najemcy podczas sporządzania aktu notarialnego lub podpisywaniu umowy najmu. Może ono zostać przekazane w formie papierowej lub elektronicznej, ale nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa do otrzymania tego dokumentu. Jeśli sprzedający mieszkanie lub dom nie sporządzi i nie przekaże świadectwa przy jego sprzedaży, grozi mu kara grzywny.

Przez jaki czas świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się na czas określony. Jest ono ważne przez maksymalnie 10 lat. Jeśli jednak w domu lub mieszkaniu przeprowadzony zostanie remont polegający na przykład na dociepleniu budynku, zmianie źródła ciepła lub wymianie stolarki otworowej, wówczas konieczne będzie sporządzenie nowego świadectwa energetyczne.

Tego rodzaju prace budowlane wpływają bowiem na charakterystykę energetyczną budynków. Warto pamiętać, że właściciel domu lub mieszkania, który nie zamierza nieruchomości wynajmować ani sprzedawać, tylko użytkować ją we własnym zakresie, nie musi sporządzać świadectwa energetycznego.

Świadectwo energetyczne a sprzedaż nieruchomości

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zmieniają się również informacje, które powinny zostać umieszczone w ogłoszeniach o sprzedaży lub najmie nieruchomości. Jeśli ogłoszenie dotyczy budynku lub jego części, która ma sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, ogłoszenie musi zawierać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, informację o udziale odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostokową wielkość emisji dwutlenku węgla.

Dla nowych budynków świadectwo energetyczne musi być dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli domów o powierzchni nieprzekraczającej 70 mkw., wykorzystywanych do własnych celów mieszkaniowych.

Budynki publiczne

Świadectwo energetyczne muszą również posiadać budynki zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organy administracji publicznej, w których prowadzona jest obsługa interesantów, jeśli ich powierzchnia użytkowa przekracza 250 mkw. W takich budynkach świadectwo umieszczone musi być w widocznym miejscu. Podobny obowiązek dotyczy budynków o powierzchni powyżej 500 mkw., w których świadczone są usługi dla ludności, czyli na przykład dworców autobusowych i kolejowych, galerii handlowych itp.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Cena świadectwa energetycznego zależy od wielkości nieruchomości oraz jej lokalizacji. Zazwyczaj koszty wahają się od 400 do 800 zł, ale w przypadku dużych domów jednorodzinnych, mogą sięgać nawet 1000 zł. Do sporządzenia dokumentu niezbędne jest przeprowadzenie operatu energetycznego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Aby wyeliminować oszustwa w tym zakresie, osoba uprawniona do wystawienia świadectwa energetycznego, pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi złożyć oświadczenie, że świadectwo zostało wygenerowane z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

 

 

Ruler on a desk in the shape of ecologic house with energy efficiency rating and a calculator. Project of ecological house

Najnowsze artykuły