STAROSTA PODPISAŁ UMOWĘ NA PRZEBUDOWĘ ŁĄKOWEJ W KOŚCIANIE

W czwartek, 3 sierpnia 2023 roku, Starosta Kościański Henryk Bartoszewski podpisał umowę na budowę, przebudowę i rozbudowę ulicy Łąkowej w Kościanie. W imieniu wykonawcy – Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD z Gostynia – umowę podpisali Andrzej Wojciechowski i Jerzy Nawrocki. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Dariusz Korzeniowski.
– Znamy firmę, z którą podpisujemy umowę dobrze – powiedział starosta Henryk Bartoszewski – Mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o wykonywanie zadań przez tę firmę. Aktualnie firma ta przebudowuje drogę Turew – Kopaszewo – zauważył, dodając, że zadanie to realizowane jest zgodnie z planem i zakończone zostanie na pewno w terminie. Zadanie, na realizację którego podpisana została umowa polegać będzie na budowie, przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej ul. Łąkowej w Kościanie.
Remontowany odcinek będzie miał ok. 1 km (od Urzędu Gminy Kościan do skrzyżowania z ul. Jesionową). Łączny koszt zadania to  ponad 5,9 mln złotych. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat pozyskał ponad 2,7 mln złotych. Samorząd Miasta Kościana dołoży do zadania 1 mln złotych. Pozostałe środki – blisko 2,2 mln złotych -pochodzić będą z budżetu Powiatu Kościańskiego.
Zadanie będzie składało się z czterech odcinków. W ramach pierwszego odcinka wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu drogi powiatowej 3962P z drogą powiatową 3965P.
Na drugim odcinku planowane są roboty związane z wykonaniem z nawierzchni bitumicznej, prawostronnej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 144 m i szerokości 3,00 m oraz lewostronnego chodnika o długości 144 m i szerokości 2,00 m, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną i położenie warstwy ścieralnej. Nastąpi także regulacja włazów istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych. Na odcinku trzecim planuje się wykonanie z nawierzchni bitumicznej prawostronnej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 237 m i szerokości 3,00 m oraz chodnika o długości 252 m i szerokości 2,00 m, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną i położenie warstwy ścieralnej. Nastąpi regulacja włazów istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych. Wykonane zostaną dwie zatoki parkingowe. Na czwartym odcinku powstanie z nawierzchni bitumicznej prawostronna ścieżka rowerowa o długości 265 m i szerokości 2,00 m oraz prawostronna ścieżka
pieszo-rowerowa o długości 153 m i szerokości 3,00 m. Ponadto powstanie lewostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00 m. Wykonana zostanie podbudowa drogi, położona zostanie warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Wykonana zostanie regulacja włazów istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych.      W ramach zadania powstanie jedno wyniesione przejście dla pieszych, jedno wyniesione skrzyżowanie oraz rondo.

 

 

Najnowsze artykuły