MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ

Trwa modernizacja drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 308 w stronę Turwi. Remontowana jest nawierzchnia jezdni. Wcześniej na tym odcinku m.in. odtworzone zostały rowy. Prace te wykonywane są w ramach zadania polegającego na modernizacji dróg powiatowych nr 3899P i 3928P na odcinku Turew – DW 308 – Kopaszewo o łącznej długości prawie 7 km. Wcześniej remontowany był fragment drogi od drogi wojewódzkiej 308 do Kopaszewa. Tam m.in. odtworzono rowy, wyremontowano nawierzchnię drogi, a w samym Kopaszewie wybudowano także chodniki.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Gostynia. Koszt inwestycji to blisko 7 mln złotych. Ponad 6,8 mln złotych na ten cel Powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład. Reszta środków – blisko 140 tys. złotych –  pochodzić będzie z budżetu Powiatu. Prace – zgodnie z zawartą umową – powinny skończyć się 31 sierpnia 2023 roku.

 

 

Najnowsze artykuły