INWESTYCJE W DYWERSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI SEKTORA HOTELARSTWO, GASTRONOMIA (HORECA), TURYSTYKA LUB KULTURA

Ogłoszenie naboru „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

opis działania:
Celem Inwestycji jest wsparcie przez Operatora przedsięwzięć mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej
działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub
kultura

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego (link) dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie:
od 10.08.2023 r. do 28.09.2023 r. do godz. 16.00.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie
Konkurs jest organizowany dla Operatorów, których celem będzie wybór ustalonej dla
danego regionu i każdego województwa w ramach tego regionu, optymalnej liczby
przedsięwzięć MŚP, realizowanych w celu udzielenia wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym
i średnim przedsiębiorcom z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

LINK:

informacja PARP

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/HoReCa-dla-operatorow#terminy

Najnowsze artykuły