DOFINANSOWANIE DO GMINNYCH PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Gmina Kościan otrzyma dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w wysokości 98.971 zł na instalację ogniw fotowoltaicznych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z PROW 2014-2020 jako realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”. Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na świetlicach wiejskich w Darnowie, Kokorzynie oraz Krzanie (o łącznej mocy do 13 kWp), a także na budynku szatniowo-socjalnym w Starych Oborzyskach o mocy do 14 kWp, gdzie dodatkowo zamontowany zostanie magazyn energii o pojemności do 15,5 kWh. Dzięki temu projektowi budynki będą miały własne źródło energii odnawialnej, co pozwoli zmniejszyć ich zależność od tradycyjnych źródeł energii i przyczyni się do ochrony środowiska. Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych to ważne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. (md)

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły