DOFINANSOWANIE NA REMONT ULICY POZNAŃSKIEJ

Powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 60% wartości zadania, co da kwotę ponad 2,4 mln złotych. Całkowita wartość zadania wyniesie natomiast ponad 4 mln złotych. W ramach zadania objętego wnioskiem wyremontowana ma zostać cała ulica Poznańska w Kościanie (2775 m), od świateł do wylotu na starą drogę krajową nr 5. Na remontowanym odcinku drogi wymieniona zostanie zniszczona podbudowa jezdni. Istniejąca nawierzchnia zostanie zfrezowana i wyrównana masą bitumiczną o grubości 3 cm. Położona zostanie warstwa ścieralna, wymienione zostaną pokrywy krat ściekowych na przykrawężnikowe, wymieniony zostanie ściek oraz częściowo krawężniki. Pobocze zostanie pokryte pofrezem na szerokości 50 cm. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome, częściowo przełożona zostanie nawierzchnia chodnika i drogi rowerowej.

 

Najnowsze artykuły