RAPORT “PRODUKCJI” WODY UZDATNIONEJ I OPADÓW DESZCZU

Wodociągi Kościańskie zachęcają do zapoznania się z raportem tygodniowym dotyczącym “produkcji” wody uzdatnionej i opadów deszczu w dniach 26.06 – 03.07  Poniżej znajdziecie też kilka ciekawostek z historii i teraźniejszości kościańskich wodociągów

Tydzień temu pisaliśmy, że pierwszy centralny system wodociągowy w Kościanie uruchomiono w listopadzie 1908 roku. Została wówczas wybudowana także wieża ciśnień  Jednym z elementów budowli był zbiornik na wodę. Służył on do wyrównania ciśnienia, ale także jako zbiornik retencyjny. Jego pojemność wynosiła 250 m³. Dzisiaj nie pełni on już swojej pierwotnej funkcji, ale dzięki zaangażowaniu włodarzy naszego miasta i otrzymanemu dofinansowaniu cały obiekt otrzymał nowe życie przy zachowaniu jego historycznego znaczenia  Kto jeszcze nie był w Wieża Ciśnień Kościan to zachęcamy do jej odwiedzenia
Obecnie w Kościanie mamy 4 zbiorniki retencyjne wody pitnej – po 2 na każdej stacji uzdatniania wody (to te ogromne niebieskie cylindry, które możecie zaobserwować przechadzając się w pobliżu naszych obiektów).
 Na SUW Jesionowa zbiorniki mają w sumie pojemność ok. 4000 m³. Pierwszy z nich został wybudowany w 1996 roku, drugi natomiast w 2009 roku.
 Na SUW Łazienki pojemność obu zbiorników to łącznie ok. 400 m³. Powstały one w ramach przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody zrealizowanej w latach 2021 i 2022.
Z materiałów archiwalnych wiemy też, że w 1912 roku ilość wody “produkowanej” na potrzeby mieszkańców Kościana i zakładów przemysłowych wynosiła ok. 132 300 m³.
100 lat później taką ilość wody “produkowaliśmy” już średnio przez miesiąc  W sumie w 2012 roku wydobyliśmy i uzdatniliśmy 1 593 482 m³ wody  W ciągu kolejnych 10 lat ilość ta wzrosła prawie o 100 000 m³ – w 2022 roku uzdatniliśmy 1 689 335 m³ wody. Ciekawe jak będzie w tym roku
Na koniec podsumowanie danych zawartych na wykresach:
💦 w 27. tygodniu “wyprodukowaliśmy” 37 525 m³ wody uzdatnionej, czyli o ok. 4000 m³ więcej niż tydzień wcześniej,
💦 średnia dobowa „produkcja” wody uzdatnionej to 5361 m³,
💦 odnotowaliśmy w sumie 9,6 mm opadu deszczu, co w przeliczeniu daje 9,6 l/m2.

Najnowsze artykuły