PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KOŚCIANIE

We wtorek, 4 lipca 2023 roku podpisano umowę na rozbudowę i przebudowę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na ul. Gostyńskiej w Kościanie (przed zmianą nazwy był to Ośrodek Wsparcia). Prace inwestycyjne wykona wyłonione w trybie przetargowym Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z Kościana. W imieniu Powiatu Kościańskiego umowę podpisał Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański i Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański, a w imieniu wykonawcy Władysław Suchora, Prezes Zarządu.

W placówce fachową pomoc i opiekę znajdują osoby dorosłe z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna z fizyczną, sensoryczną lub zaburzeniami neurologicznymi, i psychicznymi). Zdecydowana większość z nich ma obniżoną sprawność psychomotoryczną, trudności w swobodnym przemieszczaniu. Aż siedmioro uczestników porusza się na wózkach inwalidzkich.

– Konieczność rozbudowy Domu istniała od kilku lat – wyjaśnia Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. –  Jego powierzchnia była zbyt mała, był ciasny.  Postanowiliśmy dobudować ponad 70 metrów, aby w znaczący sposób poprawić funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Głównym celem tej rozbudowy jest potrzeba poprawy warunków pracy personelu, podniesienie jej efektywności, efektywności rehabilitacji, a także poprawa komfortu dla uczestników korzystających z pomocy Domu. Poza rozbudową placówki planujemy również wymienić część wyposażenia służącego do rehabilitacji – wyjaśnia starosta.

Placówka zostanie rozbudowana o ponad 76 m2. Powstanie duże i przestronne pomieszczenie, które będzie pełnić funkcję sali ogólnej, świetlicowej, umożliwiającej spotkania uczestników i ich rodzin. Będą mogły się odbywać w nim zajęcia grupowe, integrujące całą społeczność placówki oraz spotkania towarzyskie i kulturalne. Do tej pory Dom nie miał pomieszczenia, które pozwalało na spotkania w szerokim gronie.

W ramach inwestycji powstaną także dwa pomieszczenia biurowe, a pomieszczenie, w którym teraz mieści się biuro zostanie przekształcone w salę aktywizacji do indywidualnych oraz grupowych zajęć edukacyjno-terapeutycznych. Pomieszczenie to zostanie doposażone w elementy sali doświadczania świata. Będzie mogło też pełnić funkcję pokoju wyciszeni. Z kolei, zwolniona przestrzeń w gabinecie pielęgniarki i pracownika socjalnego pozwoli na realizację zajęć psychologicznych.

Koszt przebudowy, zgodnie z zawartą umową wynosi ponad 939 tys. złotych. – W związku z tym, że pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania to Powiat Kościański, mając gotowe dokumenty z niej skorzystał – informuje Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. Ponad 810 tys. złotych przeznaczonych na realizację tej inwestycji Powiat Kościański pozyskał z budżetu – Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Umowę w sprawie dofinansowania podpisano 22 maja 2023 roku.

Przewidywany termin zakończenia rozbudowy to druga połowa listopada 2023 roku.

 

 

Najnowsze artykuły