4 MLN ZŁOTYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Samorządy gminne powiatu kościańskiego pozyskały ponad 4 mln złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remonty obiektów zabytkowych na terenie Ziemi Kościańskiej.

Do samorządów gminnych powiatu kościańskiego trafi 4 274 279,14 złotych na:

– Rekonstrukcję, renowację i konserwację trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu – Gmina Czempiń (64 999,14 zł);

– Drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie – etap II – Gmina Czempiń (285 000,00 zł);

– Ratunkowe prace konserwatorskie 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Czempiniu – etap II – Gmina Czempiń (900 000,00 zł);

– Kompleksową renowację i rewitalizację neogotyckiego wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Andrzeja w Wyskoci projektu Alexisa Langera – Gmina Kościan (672 280,00 zł);

– Wymianę pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu – Gmina Krzywiń (1 176 000,00 zł);

– Remont i przebudowę pseudosklepienia nawy kościoła pw. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu, odnowienie tynków, malowanie ścian – Gmina Śmigiel  (1 176 000,00 zł).

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji.

 

 

 

Najnowsze artykuły