SPORTOWE WAKACJE ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ŚMIGLU

Od kilku lat Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu podczas wakacji organizuje półkolonie dla najmłodszych. Także w tym roku opiekunowie planują zorganizować 4 wakacyjne turnusy dla grupy około 200 dzieci z Powiatu Kościańskiego. Wszystkie turnusy będą zorganizowane w ramach hasła „Z ruchem mi do twarzy”. Podczas turnusów dzieci wezmą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w zajęciach artystycznych, a także w warsztatach gastronomicznych. Poza tym, wśród atrakcji przewidziano odwiedziny w Kościańskiej Komendzie PSP, a także – dla dzieci to już dziś atrakcja – przejazd pociągiem. Ponadto najmłodsi odwiedzą strzelnicę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu. W programie przewidziano także warsztaty z zakresu pierwszej pomocy oraz pogadanki na tematy związane z profilaktyką prozdrowotną. Półkolonie zakończą się 28 lipca. Organizatorzy półkolonii otrzymali wsparcie w wysokości 3 tys. złotych z budżetu Powiatu Kościańskiego w ramach programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży 2023”. Organizatorzy otrzymali także pomoc finansową z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której patronuje Burmistrz Śmigla.

 

Najnowsze artykuły