INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA  OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na  okres zasiłkowy 2023/2024

(od 1 listopada 2023 r.  do 31 października 2024 r.)

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane:

  • w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną –   od dnia  1 lipca 2023 roku
  • w przypadku wniosków składanych w formie papierowej  – od dnia  1 sierpnia 2023 roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

UWAGA !!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczeń rodzinnych, o prawidłowe wpisywanie we wnioskach numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły