LETNIE PÓŁKOLONIE W TRÓJCE

W pierwszym tygodniu wakacji grupa 73 dzieci wzięła udział „Wakacjach na sportowo w Trójce”, półkoloniach przygotowanych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie. Półkolonie otrzymały wsparcie w wysokości 3 tys. złotych z budżetu Powiatu Kościańskiego w ramach programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży 2023”. Zajęcia były prowadzone w 5 grupach. W ich organizacji wzięło udział 6 wychowawców, kierownik półkolonii, pielęgniarka szkolna i pracownicy obsługi. Przygotowane w ramach półkolonii zajęcia miały przede wszystkim sportowy charakter, ale były także okazją dla dzieci do zaprezentowania artystycznych zdolności i rozwijania umiejętności logicznego myślenia. W ramach sportowych zajęć dzieci bawiły się na basenie i spróbowały swoich sił na ściance wspinaczkowej. Dobrą okazją do zabawy była również wizyta w Nufriku, a także na miejskich placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych. W ramach atrakcji półkoloniści wybrali się także na poranek filmowy zorganizowany w KOK -u. Opiekunowie, stworzyli klimat zachęcający do rekreacji, zabawy i przede wszystkim aktywności fizycznej. Przygotowane zajęcia były także okazją do zdobycia wiadomości na temat szkodliwości uzależnień. W ramach zajęć profilaktycznych, zorganizowanych w formie zabawy dzieci poznały niebezpieczeństwo związane z alkoholem, nikotyną, narkotykami i dopalaczami. Opiekunowie starali się pobudzić u najmłodszych ich ciekawość świata, tak, by mieli umiejętności pozwalające na samodzielne zagospodarowanie wolnego czasu. Zajęcia dały także okazję do rozmowy na temat zdrowego odżywiania.

Na koniec półkolonii wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

 

 

Najnowsze artykuły