ZMIANA STREF ASF NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że w dniu 27 czerwca 2023r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1300 z dnia 22 czerwca 2023r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalcznia afrykańskiego pomoru świń.

Zgodnie z załącznikiem I część II i III ww. rozporządzenia:

– obszar objęty ograniczeniami III (strefa czerwona) stanowi:

• gmina Śmigiel

• miasto Kościan

• część gminy Kościan położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Spytkówki–Stary Lubosz–Kościan, biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Kościan oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od granicy miasta Kościan i łączącą miejscowości Czarkowo–Ponin do południowej granicy gminy

• część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie kościańskim.

– obszar objęty ograniczeniami II (tzw. strefa różowa) stanowi pozostała część powiatu.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły