BUDOWA RONDA I ODCINKA DROGI W GŁUCHOWIE – PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

W poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku w Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA, została podpisana umowa na realizację projektu budowy drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb Głuchowo, gmina Czempiń. Ze strony Gminy Czempiń umowa została podpisana przez Burmistrza Gminy Czempiń Konrada Malickiego, wykonawcę robót – firmę Colas Polska Sp. z o.o. z Palędzia reprezentował Pan Damian Bolewicz. Powstanie droga gminna od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 310 w kierunku południowym o długości ok. 600 m, zaś na połączeniu tych dróg powstanie skrzyżowanie typu rondo. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną następujące elementy:

– budowa jezdni drogi gminnej o szerokości 7 metrów i długości 600m,
– budowa skrzyżowania typu rondo, trójwlotowego projektowanej drogi gminnej z istniejącą drogą wojewódzką nr 310,
– budowa dodatkowej jezdni klasy D w pasie drogowym drogi gminnej KDL,
– budowa i przebudowa zjazdów,
– budowa chodnika po południowej stronie ronda oraz wzdłuż drogi gminnej po jej wschodniej stronie,
– budowa i przebudowa systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe chłonne trapezowe wzdłuż drogi gminnej oraz kanalizacja deszczowa wzdłuż drogi wojewódzkiej),
– budowa zatoki asenizacyjnej w ciągu drogi gminnej,
– budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej i gminnej,
– budowa instalacji zasilającej znaki aktywne,
– budowa kanału technologicznego.

        Planowany okres prowadzenia robót to lipiec 2023 r. do kwietnia 2024 r. Dla Gminy Czempiń przedmiotowa inwestycja stanowi bardzo duże wyzwanie i obciążenie finansowe. Koszt realizacji inwestycji po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych to blisko 8 milionów złotych. Faktem jest, że inwestycja ta odwdzięczy się mieszkańcom, samorządowi w perspektywie kilku lat.

– Dla mnie to jedna z najważniejszych inwestycji obecnej kadencji – mówi Burmistrz Konrad Malicki – budujemy zupełnie nową drogę, na niezagospodarowanym terenie. Mamy tam do czynienia z obszarem blisko 60 hektarowej strefy inwestycyjnej. Możliwości są więc bardzo duże. Z informacji przekazanych przez Inwestora wiemy, że już niebawem rozpoczną się prace związane z budową centrum logistyczno magazynowego, o czym już Państwa informowaliśmy. Oznacza to nowe miejsca pracy dla mieszkańców Gminy Czempiń i nie tylko. Obecnie rozpoczynamy realizację budowy etapu I i przystępujemy do opracowania dokumentacji projektowej na budowę etapu II, który będzie kontynuacją odcinka i docelowo połączy się z drogą gminną wybudowaną na działce nr 80/2. Docelowa długość wybudowanej drogi wyniesie 1350m. Powstająca droga będzie miała duże znaczenia dla Gminy Czempiń, dla jej rozwoju gospodarczego, umożliwiając sprawną obsługę komunikacyjną dla powstającego centrum logistyczo-magazynowego i wszystkich przyszłych inwestycji na tym obszarze, jednocześnie wyłączając ruch ciężkich aut z terenu wsi Głuchowo.

Źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły