ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE – GMINA CZEMPIŃ

18 czerwca 2023 roku na stadionie w Głuchowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, jednostek OSP grupy „A” i „C” (drużyny męskie żeńskie) z terenu gminy Czempiń. W zawodach uczestniczyło 20 drużyn. Strażacy z KP PSP w Kościanie włączyli się w organizację zawodów zapewniając sprzęt i przeszkody do rozegrania poszczególnych konkurencji, a w czasie zawodów czuwali nad prawidłowością ich przebiegu stanowiąc, wspólnie z druhami z jednostek OSP, skład komisji sędziowskiej oraz sekretariatu. Na zawodach obecny był Komendant Powiatowy PSP w Kościanie, st. kpt. Szymon Klemenski, który wraz z włodarzami i przedstawicielami samorządu obserwował sportowe zmagania druhów.

Klasyfikacja końcowa w grupie MDP dziewczęta:
1. MDP Borowo
Klasyfikacja końcowa w grupie MDP chłopcy:
1. MDP Borowo
2. MDP Czempiń
3. MDP Gorzyce
4. MDP Stary Gołębin I
5. MDP Srocko Wielkie
6. MDP Głuchowo
7. MDP Stary Gołębin II
Klasyfikacja końcowa w grupie C (kobiecej):
1. OSP Czempiń
2. OSP Borowo
3. OSP Gorzyce
4. OSP Głuchowo
Klasyfikacja końcowa w grupie A (męskiej):
1. OSP Głuchowo
2. OSP Borowo
3. OSP Czempiń
4. OSP Srocko Wielkie
5. OSP Słonin
6. OSP Stary Gołębin I
7. OSP Gorzyce
8. OSP Stary Gołębin II
Najlepszy czas ćwiczenia bojowego o Puchar Burmistrza Gminy Czempiń:
1. OSP Borowo
2. OSP Głuchowo
Dla poszczególnych jednostek OSP udział w zawodach to z pewnością okazja do potwierdzenia
poziomu wyszkolenia. Z kolei etap przygotowania do zawodów stanowi dobry element
szkolenia i sprawdzenia sprzętu wykorzystywanego podczas zdarzeń.
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy a także nagrody rzeczowe.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

 

 

 

 

Najnowsze artykuły