DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH Z GM. ŚMIGIEL

Obecny plan działań priorytetowych dzielnicowych z gminy Śmigiel obejmuje realizację zadań od początku czerwca do końca listopada 2023r. Poniżej zamieszczamy aktualne zadania priorytetowe dzielnicowych pełniących służbę w naszej jednostce.

Dzielnicowi to policjanci tzw. „pierwszego kontaktu” do którego można zwracać się o pomoc, a także wskazywać miejsca gdzie ta pomoc jest potrzebna. Diagnozują oni lokalne problemy, ustalają przyczyny i podejmują działania w celu ich skutecznego rozwiązania. Dzielnicowy jest odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z mieszkańcami w codziennej służbie. Zachęcamy do nawiązywania współpracy z dzielnicowymi, gdyż na wybór zadania priorytetowe go mają ogromny wpływ mieszkańcy. Każdy sygnał o zagrożeniach przekazanych telefonicznie, na adres email czy też poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa  to cenna wskazówka w diagnozowaniu występujących zagrożeń.

Przypominamy, że z dzielnicowym można skontaktować się osobiście udając się do swojej jednostki Policji, telefonicznie dzwoniąc na numer służbowy bądź mailowo. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kościanie oraz w aplikacji mobilnej Moja Komenda. Służba pełniona przez dzielnicowych nie jest całodobowa. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Posterunek Policji w Śmiglu:

Rejon nr 15 – miasto Śmigiel

sierż. Daniel Ratajczak tel.786-936-324, e-mail: dzielnicowy.smigiel15@po.policja.gov.pl

Dzielnicowy rejonu służbowego nr 15 prowadzi działanie priorytetowe na terenie miejscowości Śmigiel w rejonie Szlaku Pielgrzyma. Celem działania jest wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecania w miejscu publicznym, do którego dochodzi  w wymienionym miejscu.

Rejon nr 16 – Czacz, Bielawy, Żegrówko, Nowa Wieś, Glińsko, Karśnice, Białcz Nowy, Białcz Stary, Brońsko, Prętkowice, Księginki, Żegrowo, Nowy Świat, Poladowo

mł. asp. Marcin Frąckowiak tel.786-936-325, e-mail: dzielnicowy.smigiel16@po.policja.gov.pl

Dzielnicowy rejonu służbowego nr 16 prowadzi działanie priorytetowe na terenie wsi Czacz na ul. Wielichowskiej. Celem działania jest wyeliminowanie procederu naruszania przez kierujących pojazdami zakazu zatrzymywania się, do którego dochodzi w wymienionym miejscu.

Rejon nr 17 – Bruszczewo, Koszanowo, Bronikowo, Morownica, Wydorowo, Sierpowo, Robaczyn, Smolno, Machcin, Szczepankowo Stare, Stare Bojanowo, Szczepankowo Nowe, Sikorzyn, Poladowo, Nietążkowo

sierż. sztab. Kamil Szłapka, tel.786-936-326, e-mail: dzielnicowy.smigiel17@po.policja.gov.pl

Dzielnicowy rejonu służbowego nr 17 prowadzi działanie priorytetowe na terenie nadleśnictwa Wydorowo. Celem działania jest ograniczenie negatywnego zjawiska tj. nieprzestrzegania przez kierujących pojazdami mechanicznymi zakazu wjazdu do lasu, na terenie nadleśnictwa Wydorowo.

Rejon nr 18 – Przysieka Polska, Olszewo, Żydowo, Spławie, Karmin, Chełkowo, Zygmuntowo, Jezierzyce, Wonieść, Parsko, Gniewowo, Stara Przysieka Pierwsza, Stara Przysieka Druga

p.o. dzielnicowego mł. asp. Marcin Frąckowiak, tel.786-936-325 e-mail: dzielnicowy.smigiel18@po.policja.gov.pl

Dzielnicowy rejonu służbowego nr 18 prowadzi działanie priorytetowe na terenie na terenie linii brzegowej jeziora w miejscowości Jezierzyce. Celem działania jest wyeliminowanie procederu zaśmiecania linii brzegowej jeziora tj., do którego dochodzi w rejonie łowisk wędkarskich.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Państwa o reakcje na zachowania niezgodne z prawem i informowanie o popełnianiu wykroczeń. Informacje proszę kierować do policjantów Posterunku Policji w Śmiglu pod numery telefonu dzielnicowych  oraz na Posterunek Policji w Śmiglu 477726350, jak i numer alarmowy 112.

 

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły