DYREKTORZY NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

13 czerwca w Urzędzie Miejskim Kościana odbyło się spotkanie, w trakcie którego burmistrz Piotr Ruszkiewicz przekazał dokumenty potwierdzające powierzenie stanowisk dyrektorskich w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan.

W ramach przeprowadzonych postepowań konkursowych Burmistrz Miasta Kościana powierzył z dniem 1 września 2023 roku:

  • Małgorzacie Andersz  stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Oskara Kolberga w Kościanie,
  • Beacie Szczepaniak stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie,
  • Izabeli Korzeniowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie,
  • Danucie Skrzypczak stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 Misia Uszatka w Kościanie

 

Jestem wdzięczy za dotychczasowe, skuteczne zarządzanie i rozwijanie placówek, których głównym przesłaniem jest przekazywanie dzieciom wiedzy o życiu i otaczającym świecie – powiedział burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Stanowiska zostały powierzone na okres 5 lat szkolnych, to jest do dnia 31 sierpnia 2028 roku.

 

 

Najnowsze artykuły