TRWA MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ KOPASZEWO – TUREW

Remontowany w ramach inwestycji odcinek drogi to prawie 7 km. Trwają prace przy budowie chodników w Kopaszewie. Na odcinku drogi w stronę Turwi trwa odtwarzanie rowów. W ramach prac jezdnia zostanie przebudowana. Wymieniona zostanie podbudowa jezdni. Wykonane zostanie frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni, położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza zostaną wzmocnione, utwardzone i skarpowane. W Kopaszewie będą nowe chodniki. Ponadto wymienione zostaną kratki ściekowe na kratki przykrawężnikowe. Zamontowane zostaną także bariery energochłonne. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Gostynia. Koszt inwestycji to blisko 7 mln złotych. Ponad 6,8 mln złotych na ten cel Powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład. Reszta środków – blisko 140 tys. złotych –  pochodzić będzie z budżetu Powiatu. Prace – zgodnie z zawartą umową – powinny skończyć się 31 sierpnia 2023 roku.

 

 

 

Najnowsze artykuły