50 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA POWIATOWY PROGRAM “WAKACJE NA SPORTOWO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2023”

Powiat Kościański od lat realizuje Program wspierający organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  Organizator letniego wypoczynku dla dzieci mógł złożyć nie więcej niż 3 oferty. W programie mogły uczestniczyć posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe, a także, gminy i szkoły. W tym roku Zarząd Powiatu Kościańskiego w uchwale z 5 czerwca 2023 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach tego programu przyznał i rozdysponował kwotę w wysokości 50 tysięcy złotych. Jest to kwota wyższa od ubiegłorocznej o 10 tys. złotych. W wyznaczonym terminie, do 22 maja 2023 roku wpłynęło 21 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania określone w regulaminie Programu i otrzymały dofinansowanie. Na wsparcie Powiatu w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, mogły liczyć ogólnodostępne imprezy sportowo – rekreacyjne o charakterze ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, które potrwają nie mniej niż 5 kolejnych  dni. Mogły to być: półkolonie, obozy, rajdy piesze i rowerowe, zawody oraz inne zajęcia, podczas których prowadzone będą formy rekreacji ruchowej. Realizowane w ramach Programu imprezy muszą być zrealizowane w terminie od 24 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Najniższa kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1050 złotych, z kolei najwyższe przyznane dofinansowanie to 3000 złotych.

Najnowsze artykuły