50 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA POWIATOWY PROGRAM “WAKACJE NA SPORTOWO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2023”

Powiat Kościański od lat realizuje Program wspierający organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  Organizator letniego wypoczynku dla dzieci mógł złożyć nie więcej niż 3 oferty. W programie mogły uczestniczyć posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe, a także, gminy i szkoły. W tym roku Zarząd Powiatu Kościańskiego w uchwale z 5 czerwca…

Czytaj więcej

TRWA MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ KOPASZEWO – TUREW

Remontowany w ramach inwestycji odcinek drogi to prawie 7 km. Trwają prace przy budowie chodników w Kopaszewie. Na odcinku drogi w stronę Turwi trwa odtwarzanie rowów. W ramach prac jezdnia zostanie przebudowana. Wymieniona zostanie podbudowa jezdni. Wykonane zostanie frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni, położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza zostaną wzmocnione, utwardzone i skarpowane. W Kopaszewie będą nowe chodniki. Ponadto wymienione…

Czytaj więcej