ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE – GMINA ŚMIGIEL

W dniu 4 czerwca 2023 roku na stadionie w Śmiglu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, jednostek OSP grupy „A” i „C” (drużyny męskie
i żeńskie) oraz grupy OLD-BOY z terenu gminy Śmigiel. W zawodach uczestniczyło
50 drużyn.
Strażacy z KP PSP w Kościanie włączyli się w organizację zawodów zapewniając sprzęt
i przeszkody do rozegrania poszczególnych konkurencji, a w czasie zawodów czuwali nad
prawidłowością ich przebiegu stanowiąc, wspólnie z druhami z jednostek OSP, skład komisji
sędziowskiej oraz sekretariatu. Na zawodach obecny był Komendant Powiatowy PSP
w Kościanie, st. kpt. Szymon Klemenski, który wraz z włodarzami i przedstawicielami
samorządu obserwował sportowe zmagania druhów.
Klasyfikacja końcowa w grupie MDP dziewczęta:
1. MDP Czacz II
2. MDP Czacz I
3. MDP Nietążkowo
4. MDP Bronikowo
5. MDP Sierpowo
6. MDP Stare Bojanowo
7. MDP Karśnice
8. MDP Nowa Wieś
Klasyfikacja końcowa w grupie MDP chłopcy:
1. MDP Machcin
2. MDP Czacz
3. MDP Bronikowo
4. MDP Nietążkowo
5. MDP Robaczyn II
6. MDP Robaczyn I
7. MDP Spławie
8. MDP Nowa Wieś
9. MDP Żegrówko
10. MDP Morownica
11. MDP Wonieść
Klasyfikacja końcowa w grupie C (kobiecej):
1. OSP Machcin
2. OSP Nietążkowo
3. OSP Olszewo
4. OSP Robaczyn
Klasyfikacja końcowa w grupie A (męskiej):
1. OSP Machcin
2. OSP Wonieść
3. OSP Spławie
4. OSP Stare Bojanowo
5. OSP Nietążkowo I
6. OSP Robaczyn I
7. OSP Robaczyn III
8. OSP Bronikowo
9. OSP Olszewo
10. OSP Robaczyn II
11. OSP Nietążkowo III
12. OSP Czacz I
13. OSP Morownica II
14. OSP Sierpowo
15. OSP Nowa Wieś
16. OSP Czacz II
17. OSP Karśnice
18. OSP Morownica I
19. OSP Nietążkowo II
Klasyfikacja końcowa w grupie OLDBOY (wiek powyżej 40 lat):
1. OSP Robaczyn I
2. OSP Spławie
3. OSP Karśnice
4. OSP Morownica
5. OSP Robaczyn II
6. OSP Olszewo
7. OSP Nietążkowo
8. OSP Czacz
Najlepszy czas ćwiczenia bojowego o Puchar Burmistrz Śmigla:
1. OSP Wonieść
2. OSP Machcin
Dla poszczególnych jednostek OSP udział w zawodach to z pewnością okazja do potwierdzenia
poziomu wyszkolenia. Z kolei etap przygotowania do zawodów stanowi dobry element
szkolenia i sprawdzenia sprzętu wykorzystywanego podczas zdarzeń.
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy a także nagrody rzeczowe.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

 

 

źródło: KP PSP w Kościan

Najnowsze artykuły