ROZPOCZĘŁA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W środę, 31 maja 2023 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskiego. Kwalifikacja w tym roku potrwa do 21 czerwca 2023 roku.

Przed powiatową komisją lekarską w budynku przy ulicy Bernardyńskiej 2 w Kościanie stanie w tym roku około 400 osób. Dziś – 1 czerwca – byli to mężczyźni z Gminy Czempiń. Przed komisją lekarską stanie także 16 pań.

W tym roku kwalifikacja wojskowa dotyczy:

1)                 mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2)                 mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)         osób, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiet urodzonych w latach 1999–2004 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osób, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Najnowsze artykuły