RAPORT O STANIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 ze zm.) Zarząd Powiatu Kościańskiego 29 maja 2023 roku – po raz piąty – przyjął Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2022 rok (Uchwała nr 243/1080/23).

Raport znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej /Organy władzy publicznej/Rada Powiatu/Raport o stanie Powiatu Kościańskiego/.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kościańskiego głos mogą zabrać mieszkańcy Powiatu Kościańskiego (art. 30a ust. 6 przywołanej wcześniej ustawy).

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego zgłoszenie na formularzu, który został umieszczony w BIP-ie.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi być poparte podpisami 150 osób umieszczonymi w wykazie osób popierających udział mieszkańca w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kościańskiego (art. 30 a ust. 7 przywołanej wcześniej ustawy).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport.

Debata nad raportem odbędzie się  podczas sesji absolutoryjnej zaplanowanej na 22 czerwca 2023 roku, na godz. 15.30.

Raport jest dostępny w Aktualnościach na stronie: www.powiatkoscian.pl

 

 

raport 2022

zgloszenie-zamiaru-zabrania-glosu-w-debacie

Najnowsze artykuły